Transitie naar Zuid-Holland Bereikbaar

BEREIK! heeft het afgelopen decennium samen met wegbeheerders in Zuid-Holland invulling gegeven aan verkeersmanagement en bereikbaarheidsvraagstukken in Zuid-Holland. Het streven is dat deze taken vanaf 1 januari 2022 in een nieuwe, bredere organisatie opgepakt. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van november 2020 hebben Rijk en regio namelijk afgesproken extra in te zetten op het voorkomen van hinder op de weg. Vanuit acceptabele hinder en gedragsverandering wordt minimaal de komende 10 jaar samengewerkt. Hiervoor wordt gezamenlijk toe gewerkt naar een robuuste samenwerkingsorganisatie ‘Zuid-Holland Bereikbaar’. In de nieuwe samenwerkingsorganisatie werken samen: de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bestaande organisaties BEREIK!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland op. Het werk dat momenteel gedaan wordt binnen BEREIK! past precies in de doelstellingen van de nieuwe organisatie, binnen het spoor ‘systeemoptimalisatie’.

De missie van de Zuid-Holland Bereikbaar is: ‘Samen, slim en duurzaam werken aan een goed bereikbaar en leefbaar Zuid-Holland’

In mei dit jaar is René Vrugt aangesteld als directeur van deze nieuw organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan de transitie naar deze nieuwe organisatie.

De film laat zien waar Zuid-Holland Bereikbaar aan gaat werken.