Toegankelijkheid van de website

BEREIK! streeft er naar om alle informatie op www.bereiknu.nl zo aan te bieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken.
Uit het toegankelijkheidsonderzoek blijkt dat de website gedeeltelijk voldoet aan de eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.
In de toegankelijkheidsverklaring staat op welke punten de website nog niet volledig voldoet. De site is bijvoorbeeld niet volledig benaderbaar met het keyboard.
De laatste verklaring is van 12 februari 2021.
De status van deze website is: C - eerste maatregelen zijn genomen.

Komend jaar zal de BEREIK! organisatie waarschijnlijk onderdeel gaan vormen van een grotere organisatie; Bereikbaar Zuid-Holland.
Deze organisatie krijgt ook een eigen website. Deze nieuwe website kan geheel conform de digitoegankelijkheids criteria ingericht worden.

Vooralsnog volstaan we voor de huidige website met het toegankelijksheidsonderzoek. Hier leest u het volledige toegankelijkheidsonderzoek.