Slimme Mobiliteit

Slim op weg in Zuid-Holland

Het wordt steeds drukker op onze (vaar)wegen. Om te zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar, veilig en leefbaar blijft, werken overheden, wegbeheerders en marktpartijen samen aan slimme oplossingen. Het verzamelen, verbinden en delen van mobiliteitsdata staat hierbij centraal. Dit zijn data die gebruikt worden voor verkeer en vervoer.
De komende jaren werken overheden in heel Nederland aan het digitaliseren van mobiliteitsdata. Digitaliseren betekent dat deze mobiliteitsdata wordt ontsloten en actueel, betrouwbaar en correct is. Dan kan het gebruikt worden om overheidstaken beter en efficiënter uit te voeren en om weggebruikers beter te informeren. Over het digitaliseren van mobiliteitsdata zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en regio’s. Het doel is om 90% van deze data in 2023 op orde te hebben. Privacy en veiligheid staan hierbij centraal.

Data top 15

Landelijk hebben we afspraken gemaakt over welke data we in 2023 op orde moet hebben dit zijn de 15 datasets die je hieronder ziet. Waarbij we ons in eerste instantie focussen op de items die dik gedrukt staan in de tekst.

De 15 datasets die nu gedigitaliseerd worden:

1.   Geplande werkzaamheden
2.   Actuele wegwerkzaamheden
3.   Incidenten
4.   Restduur incidenten

5.   Maximumsnelheden
6.   Borden (gebod en verbod)
7.   Regelscenario’s uit verkeerscentrales
8.   Beeldstanden rijkswegen
9.   Brugopeningen
10. Statische parkeerdata (informatie over capaciteit, tarieven, openingstijden, etc.)
11. Dynamische parkeerdata (actuele informatie over het aantal vrije parkeerplaatsen)
12 .Evenementendata
13 .iVRI data (slimme verkeerslichten)
14. Data voor logistiek (informatie over milieuzones, laad- en losplekken, doorrijhoogtes, etc.)
15. Fietsdata (informatie over routes, snelheid, gebruik fietsstallingen, etc.)