RegioRegie

RegioRegie zorgt voor de afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen van alle wegbeheerders in Zuid-Holland. Vroegtijdig afstemmen voorkomt conflicten.

Door ervoor te zorgen dat evenementen of bepaalde wegwerkzaamheden niet tegelijkertijd plaatsvinden of juist wel gecombineerd worden, hebben weggebruikers er zo min mogelijk last van.

Om dit te bereiken, werkt BEREIK! eraan dat alle 68 wegbeheerders in Zuid-Holland hun planningen van wegwerkzaamheden en evemenenten met elkaar delen op een online platform (LTC). Hierdoor is er een actueel overzicht beschikbaar van alle activiteiten op het wegennet in Zuid-Holland, van vandaag en in de toekomst.

Het overzicht geeft de medewerkers van de Regiodesk een goed beeld van de actuele wegwerkzaamheden en evenementen, waardoor ze weten waar er problemen worden verwacht. Als de verkeerssituatie erom vraagt, kunnen zij maatregelen nemen. Met deze informatie voorkomen zij ook dat er bijvoorbeeld een omleidingsroute over een weg gaat waar werkzaamheden zijn.

Lees ook

Spelregels RegioRegie Zuid-Holland (pdf) Download
RegioRegie netwerk (pdf) Download
Aandachtspunten invoer LTC (pdf) Download
BEREIK! invoerinstructie (pdf) Download