RegioRegie

RegioRegie zorgt voor de afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen van alle wegbeheerders in Zuid-Holland. Vroegtijdig afstemmen voorkomt conflicten.

 

Door ervoor te zorgen dat wegwerkzaamheden of bepaalde evenementen niet tegelijkertijd plaatsvinden of juist wel gecombineerd worden, hebben weggebruikers er zo min mogelijk last van.

 

Om dit te bereiken, werkt BEREIK! samen mét alle 60 wegbeheerders in Zuid-Holland om hun planningen van wegwerkzaamheden en evenementen met elkaar te delen via een online platform. Hierdoor is er een actueel overzicht beschikbaar van alle meldingen op het wegennet in Zuid-Holland, van vandaag en in de toekomst. Hierdoor kunnen de wegbeheerders in een vroegtijdig stadium afstemmen en zo risico’s beheersen.

 

Ook geeft dit een overzicht voor de medewerkers van de Regiodesk. Een goed beeld van de actuele wegwerkzaamheden en evenementen, zorgt ervoor dat ze weten waar er problemen worden verwacht. Als de verkeerssituatie erom vraagt, kunnen zij daarop inspelen door maatregelen te nemen. Met deze informatie voorkomen zij ook dat er bijvoorbeeld een (onverwachte) omleidingsroute over een weg gaat waar bv. werkzaamheden zijn.

 

Het overzicht van wegwerkzaamheden en evenementen welke zijn afgestemd en waarover gecommuniceerd wordt richting de weggebruikers is hier te vinden.

 

 

Lees ook

Spelregels Regio Regie Zuid-Holland (pdf) Download
Regio Regie netwerk (pdf) Download
Aandachtspunten invoer MELVIN (pdf) Download
Aandachtspunten invoer LTC (pdf) Download
Invoerinstructie tbv LTC (pdf) Download
Folder invoerinstructies MELVIN (pdf) Download
Overzichtskaart van alle RAO’s (Regionale Afstem Overleggen) (jpg) Download