Regionaal Verkeerskundig Team

Het Regionaal Verkeerskundig Team (RVT) ontwikkelt, beheert en evalueert spits- en incidentscenario's die door de Regiodesk worden ingezet.

De scenario's voor wegwerkzaamheden en evenementen worden door de wegbeheerders opgesteld. Een goede samenwerking is hierbij onmisbaar. Ook zorgt het Regionaal Verkeerskundig Team voor de technische koppelingen met andere verkeerscentrales. Dit vergroot de regionale slagkracht.

Het Regionaal Verkeerskundig Team richt zich niet alleen op het hier en nu, maar ook op de toekomst. Door continu te kijken naar het effect van de inzet, is duidelijk waar de grootste meerwaarde ligt én waar mogelijkheden liggen om te innoveren.

De Regiodesk is de ideale plek voor deze innovaties; hier hebben alle wegbeheerders direct profijt van ontwikkeling.