Regiodesk

De Regiodesk is het kloppend hart van BEREIK! De Regiodesk is gehuisvest in de verkeerscentrale in Rhoon en overziet het gehele wegennet in Zuid-Holland.

De informatie van de vier verkeerscentrales in Zuid-Holland komt hier samen. Zodra er dreigende hinder is waar meerdere verkeerscentrales bij betrokken zijn, coördineert de Regiodesk de inzet van alle maatregelen. Als er geen bijzonderheden zijn, functioneren de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag en Rotterdam zelfstandig.

Een voorbeeld uit de praktijk: na een ongeval op de A13 van Den Haag naar Rotterdam overlegt de Regiodesk met Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland over het instellen van een omleidingsroute. Vervolgens zorgt de Regiodesk samen met deze wegbeheerders ervoor dat het verkeer via informatiepanelen over de omleidingsroute wordt gestuurd. Daarnaast wordt de informatie over het ongeval en de omleidingsroute direct doorgegeven aan partijen zoals de ANWB, de VerkeersInformatieDienst en TomTom. Zo komt de informatie ook terecht in de auto en op internet.

De te nemen maatregelen liggen voor het grootste deel vast in scenario's. Het Operationeel Tactisch Team (OTT) stelt deze op. Er liggen scenario's klaar voor spitsfiles, ongevallen en voor grote wegwerkzaamheden en evenementen. Maar als de actuele situatie erom vraagt, wordt er maatwerk geleverd.

De resultaten spreken boekdelen. Bij grote evenementen blijft de verkeershinder binnen de perken. Ook tijdens de spitsen en na incidenten voorkomt samenwerking, gecombineerd met daadkrachtig ingrijpen, erger. En als het toch misgaat wordt de hinder snel opgelost.