Regionale Routekaart

Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad: een slimme en hanteerbare investeringsstrategie

Verkeersmanagement zal de komende jaren sterk veranderen. Voertuigen worden steeds intelligenter en weggebruikers hebben steeds meer bronnen beschikbaar om zelf goede keuzes te maken. Ook kunnen wegkantsystemen meer dan nu de interactie aan gaan met elkaar en met voertuigen. Verwacht wordt dat er een andere, meer centrale, rol ontstaat voor marktpartijen. Daar moeten wegbeheerders op voorbereid zijn. Dan kunnen zij gewenste ontwikkelingen faciliteren en stimuleren én ontwikkelingen benutten door hun eigen rol en werkwijze aan te passen. De Regionale Routekaart gaat hierin ondersteunen.

Met blik op de toekomst nu de eerste stappen zetten
Enkele jaren geleden zijn gewenste ontwikkelingen rondom verkeer beschreven in de landelijke transitiepaden van Connecting Mobility. Ook in de Zuidelijke Randstad is er een wens voor transitie, beschreven in de Roadmap Next Economy. Daarnaast lopen er diverse projecten die voorsorteren op transitie, zoals Beter Benutten ITS. Wat echter ontbreekt is een tussenstap tussen enerzijds de abstract geformuleerde ontwikkelingen en anderzijds de projecten met afgebakende doelen. De Regionale Routekaart heeft als doel om de transitie te laten zien van huidig verkeersmanagement naar mobiliteit in de toekomst en de specifieke impact op onze regio. Én te benoemen welke projecten er (moeten gaan) lopen om deze verandering te ondersteunen. Tevens zal de Regionale Routekaart bewustzijn creëren bij de doelgroepen voor de transitie en de urgentie van projecten.

Van inzicht naar koers voor BEREIK! partners
De Regionale Routekaart vergt een brede betrokkenheid. Een begeleidingsgroep, het RegieteamPlus van BEREIK!, klankbordgroepen en vele meedenkers vanuit de wegbeheerders moeten daarvoor gaan zorgen. Daarnaast zal er in het proces de verbinding worden gezocht met nationale ontwikkelingen/programma’s. Ook wordt er afstemming gezocht met andere regio’s om kennis te delen en gezamenlijk discussies te voeren. Het project bestaat uit 3 fases, van het vergroten van inzicht naar richting en naar een koers voor de BEREIK! partners. In november 2016 is er een start gemaakt. Nog vóór de zomer 2017 ligt er een eindrapport. BEREIK! is initiatiefnemer en trekker van de Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad en wordt hierin ondersteund door RebelGroup.

Lees ook

Informatiebericht Regionale Routekaart februari 2017 (pdf) Download