Regelaanpak

Landelijke Regelaanpak
Het handboek verkeersmanagement van CROW is in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagementberaad (LVMB) uitgebreid met een nieuwe module: de Regelaanpak. Deze module bevat richtlijnen, beleidsregels en werkinstructies voor het effectiever uitvoeren van regionaal verkeersmanagement. Dit zorgt voor een landelijke consistentie van het verkeersmanagementbeleid. Regio’s kunnen hierdoor sneller beleidsafspraken operationaliseren, aansluiten op toekomstige innovaties en inspelen op landelijke ontwikkelingen.

Project Regelaanpak Haagse Ruit
In opdracht van BEREIK! voerden Sweco en Quovadits een haalbaarheidsonderzoek uit voor de implementatie van de Regelaanpak op de Haagse ruit S101, N14, A4, A12 (praktijktestgebied). Samen met wegbeheerders (een werkgroep van Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en het Regionaal Verkeerskundig Team van BEREIK!) werd de haalbaarheid in drie werksessies bepaald. Uiteindelijk resulteerde dit in het besluit om de regelaanpak op de Haagse ruit te gaan realiseren in 2018.  Uitgangspunt van dit project is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met bestaande wegkantsystemen. Het project is door de partners zelf uitgevoerd, onder leiding van een projectleider. Inmiddels heeft ook een evaluatie plaatsgevonden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het handboek verkeersmanagement en de module Regelaanpak, op de website van CROW. Bekijk hier de animatie met uitleg over de landelijke regelaanpak.
Meer weten over het project Regelaanpak Haagse Ruit? Neem dan contact op met Jeroen Korving (jeroen.korving@rws.nl).