Projecten

Regionale Routekaart

Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad: een slimme en hanteerbare investeringsstrategie

Tactisch Kader

Wat is het tactisch kader? Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. Daaruit kunnen de volgende toepassingen worden afgeleid:

Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Een regelaanpak is een methodiek die het mogelijk maakt netwerk breed het verkeer te regelen volgens het vastgestelde verkeersmanagementbeleid van de  wegbeheerders. Via de regelaanpak automatiseer je: “het bevorderen van de uitstroom”, “het beperken van de instroom” en “het omleiden” van het verkeer op specifieke plekken in het netwerk door bv. verkeerslichten en dynamische bewegwijzering automatisch in te stellen.

Gezamenlijke verkeersmanagementdesk

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdens verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. Sinds begin 2019 loopt er ook een pilot die nog een stapje verder gaat: de Regiodesk kan de maatregelen nu ook zelf inzetten vanaf een regionale verkeersmanagementdesk.  

Moving Traffic

Met subsidie van het Rijk, MRDH, provincie en betrokken wegbeheerders pakt BEREIK! vanaf deze zomer het project Moving Traffic op. De aanpak van Moving Traffic is een manier om op een data-gedreven manier nog meer inzicht te krijgen in de knelpunten qua doorstroming en betrouwbaarheid op het wegennet. Deze knelpunten zullen dan door middel van een iteratieve aanpak, in stapjes, worden verbeterd. De focus daarbij ligt op het beter afstellen en laten samenwerken van de beschikbare systemen zoals verkeerslichten, toeritdosering, routeverwijzingsborden, verkeerssignalering in samenhang met belijning, rijstrookindeling, enz.