Moving Traffic

De kracht zit in het beter benutten van wat je al beschikbaar hebt met korte termijn resultaat.  Doel is het oponthoud op die knelpunten in het netwerk te verminderen. Dit zal tevens komende 5-10 jaar helpen bij het verlichten van de files in de regio in een periode dat er een grote onderhoudsopgave ligt waardoor er extra verkeershinder zal zijn. Hoewel tijdens de corona maatregelen de verkeersdruk is verminderd is de verwachting dat wanneer alle COVID-maatregelen zijn beëindigd de verkeersdrukte weer aantrekt.

Moving Traffic is al eerder op een aantal plekken in Zuid-Holland uitgeprobeerd en heeft een positief effect aangetoond. Dit was onder andere in opdracht van de Verkeersonderneming op de A20 maar ook in opdracht van BEREIK! op de kleine ruit van Den Haag (N14, S101, A12 en A4). Over dit laatst project kunt u elders op de projectensite van BEREIK! meer informatie vinden. De ervaringen die bij deze projecten zijn opgedaan worden in deze Moving Traffic aanpak gebruikt.

Er zijn 3 verkeersknelpunten in de Zuid-Holland geselecteerd waarop deze aanpak toegepast wordt. Om tot de 3 verkeersknelpunten te komen als basis de Knelpuntanalyse Zuidvleugel (2018 Goudappel) met alle verkeersknelpunten in Zuid-Holland gebruikt. Uit de knelpuntenlijst is door een team van experts een selectie gemaakt van  knelpunten waar een Moving Traffic aanpak mogelijk is. Hieruit is een top drie naar voren gekomen:

- de aansluiting van de N457 op de A20 bij Moordrecht;
- de splitsing A13 - A4 richting het zuiden;
- de Hartelcorridor.

Voor deze knelpunten is vervolgens met een datascientist bekeken waar de filekiem in het netwerk zit, hoe de beschikbare systemen presteren en waar er nog regelruimte is. De datascientist gebruikt hiervoor bv. data over de verkeerslichten, verkeerssignalering, reistijden, snelheden, wachtrijen, enz. Zo kan er een beter advies aan de betrokken wegbeheerders gegeven worden over de mogelijke effecten en de benodigde inzet op het knelpunt.
De projectleider heeft een team gevormd met de betrokken wegbeheerders per knelpunt. Vanwege de COVID-maatregelen en de terugval van het verkeer is er vertraging ontstaan op de projecten omdat geen reële meting mogelijk waren.
Dit gold met name voor de projecten Hartelcorridor en N457/A20 bij Moordrecht. Na de zomer is de verwachting dat hier wel geëxperimenteerd kan worden met verschillende instellingen van wegkantsystemen.
Op de A13 - A4 vond wel voortgang plaats en is inmiddels adviesbureau Arane ook aangesloten ter ondersteuning van de data-analyse en de maatregeluitwerking.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met  Bob Dodemont  06 - 11 73 05 35.