Gezamenlijke verkeersmanagementdesk

Vooral bij onvoorzien situaties vergt het adviseren, coördineren en monitoren van gezamenlijk verkeersmanagement door BEREIK! veel afstemming. Over het algemeen worden adviezen van de Regiodesk onverkort opgevolgd, maar het proces kan natuurlijk nog efficiënter als de Regiodesk de maatregelen ook zelf mag inzetten.

Om te onderzoeken of dat inderdaad tot betere resultaten leidt, zijn de Verkeerscentrale Zuid-West Nederland (VCZWN) van Rijkswaterstaat en BEREIK! de Regio VM-desk gestart. hierbij voert een klein team van wegverkeersleiders gezamenlijk de taken uit die voorheen door enerzijds de BEREIK!-Regiodesk en anderzijds de verkeersmanagementdesk van VCZWN werd uitgevoerd. BEREIK! verzorgt de inhoudelijke aansturing in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat.

Half 2019 wordt de effectiviteit van deze samenwerking geëvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de onderlingen communicatie, de uniformiteit in werkwijze en inzet en de impact van de desk op de situatie op de weg. Op basis van de evaluatie zal een go/no-go besluit genomen worden voor de volgende fase.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nico van der Mark n.vandermark@bereiknu.nl.