Afwegingskader DRIPs helpt onderhoudskeuzes te maken

De wegbeheerders die samenwerken onder de vlag van BEREIK! hebben de afgelopen decennia vele DRIPs geplaatst boven en langs wegen om het verkeer collectief te kunnen informeren over de verkeerssituatie stroomafwaarts. DRIPs zijn een belangrijk verkeersmanagement instrument om weggebruikers te kunnen adviseren en omleiden in geval van afwijkende situaties.

Inmiddels zijn er vele ontwikkelingen waardoor de effectiviteit van DRIPs kan gaan afnemen. Automobilisten gebruiken in toenemende mate andere informatiebronnen in de afwegingen die zij onderweg maken. De routeadviezen die systemen in de auto geven kunnen beter aansluiten bij de wensen van de automobilist. Vooral DRIPs die alleen informerende teksten tonen, zoals reistijden over routes die geen alternatief van elkaar zijn,  verliezen daardoor een deel van hun maatschappelijke nut. Dat DRIPs hun beste tijd hebben gehad zingt al jaren rond.

Tegenover deze ontwikkelingen wijzen diverse gebruikersonderzoeken uit dat DRIPs wel degelijk nog veel gebruikt worden. Op het onderliggend wegennet lijken DRIPs hun waarde iets beter te behouden dan op de rijkswegen. Een onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag (zie link hieronder) wijst uit dat DRIPs in de stad nog wel degelijk gewaardeerd en opgevolgd worden. Het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid heeft geconstateerd dat de informatie op DRIPs – na informatie op de radio – nog steeds hoog wordt gewaardeerd door onbekende gebruikers (zie link hieronder). Weggebruikers blijken de adviezen van hun in-car navigatie nog vaak te negeren.

Wegbeheerders in Zuid-Holland hebben ruim 340 DRIPs op hun wegennet staan. Een 60-tal daarvan naderen hun technische levensduur, of hebben die al overschreden. De wegbeheerders vragen zich af of ze deze nog moeten vervangen en wanneer dat het best kan gebeuren. Hetzelfde geldt als een DRIP beschadigd raakt door bijvoorbeeld een aanrijding of bij werkzaamheden. Wordt deze dan altijd hersteld of vervangen? Er is behoefte aan een objectief afwegingskader voor dit soort vragen. In augustus is de opdracht gegeven aan RoyalHaskoningDHV om een afwegingskader voor DRIPs te ontwikkelen. Het Afwegingskader DRIPs dient de wegbeheerders een (objectief) handvat te bieden waarmee ze kunnen besluiten hoe ze met DRIPs om dienen te gaan in geval van einde technische levensduur, schades, aanpassingen, verplaatsingen en of het verstandig is om vervroegd te vervangen. Eind september 2019 vindt een eerste brainstorm plaats met de wegbeheerders over de criteria die relevant zijn voor het afwegingskader. Met andere (landelijke) projecten bij het LVMB en Rijkswaterstaat waar dezelfde problematiek vanuit een andere invalshoek ook wordt uitgewerkt vindt afstemming plaats. Het afwegingskader wordt in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Leon Deckers, leon@denckers.nl.

Link 1: https://www.platformwow.nl/media/2258/gebruikersonderzoek-drips-den-haag...

Link 2: https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2017/01/23/de...

Foto: Remi Schaeffer