Projecten

Maastunnel

Zuid-Holland Bereik!baar met Smart-MobilityVernieuwing informatieproces met Maastunnel als eerste uitdaging

Regionale Routekaart

Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad: een slimme en hanteerbare investeringsstrategie

Tactisch Kader

Wat is het tactisch kader? Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. Daaruit kunnen de volgende toepassingen worden afgeleid:

Regelaanpak

Landelijke Regelaanpak