Projecten

 

Naast de kerntaken voert BEREIK! ook projecten uit  die helpen bij het verder beperken en terugdringen van hinder door geplande en ongeplande verstoringen. Daarnaast zijn er projecten die zorgen voor de doorontwikkeling van de kerntaken en de samenwerking, zodat BEREIK! ook op de toekomst voorbereidt is. Hieronder staan een aantal van die projecten beschreven.

Regionale Routekaart

Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad: een slimme en hanteerbare investeringsstrategie

Tactisch Kader

Wat is het tactisch kader? Een tactisch kader voor wegen laat de onderlinge prioritering van wegen zien en geeft aan welke wegen gebruikt kunnen worden voor de inzet van verkeersmanagement. Daaruit kunnen de volgende toepassingen worden afgeleid:

Landelijke regelaanpak toegepast op de kleine ruit van Den Haag

Een regelaanpak is een methodiek die het mogelijk maakt netwerk breed het verkeer te regelen volgens het vastgestelde verkeersmanagementbeleid van de  wegbeheerders. Via de regelaanpak automatiseer je: “het bevorderen van de uitstroom”, “het beperken van de instroom” en “het omleiden” van het verkeer op specifieke plekken in het netwerk door bv. verkeerslichten en dynamische bewegwijzering automatisch in te stellen.

Gezamenlijke verkeersmanagementdesk

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdens verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. Sinds begin 2019 loopt er ook een pilot die nog een stapje verder gaat: de Regiodesk kan de maatregelen nu ook zelf inzetten vanaf een regionale verkeersmanagementdesk.