Over BEREIK!

In Zuid-Holland zijn er 60 verschillende wegbeheerders. Verkeershinder door drukte, incidenten en wegwerkzaamheden zijn grensoverschrijdend. Voor een goede bereikbaarheid is het dus noodzakelijk dat alle wegbeheerders goed met elkaar samenwerken.

BEREIK! is hét samenwerkingsplatform van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rotterdam en Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam voor regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Met als doel Zuid-Holland bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren.

Door middel van regionaal netwerkmanagement; het monitoren, informeren en sturen van het verkeer in de regio met behulp van slimme technieken (ITS). Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van spitsstroken en het aangeven van reistijden en alternatieve routes op informatiepanelen.

Op die manier benutten we het wegennet zo goed mogelijk en bereikt de weggebruiker zijn bestemming op een veilige manier zo snel mogelijk.

Per 1 januari 2022 gaat BEREIK! samen met de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland op in de nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.

Meer weten over hoe BEREIK! werkt? Ontdek het in onze interactieve infographic.