Nieuws

20 februari 2017

Talking Traffic: een stap vooruit

De gemeente Delft heeft als eerste wegbeheerder in de metropoolregio offertes aangevraagd voor het aanpassen van gewone verkeerslichten naar slimme verkeerslichten. De zogeheten iVRI’s kunnen straks communiceren met weggebruikers en omgekeerd. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming.
20 februari 2017

Verkeersmanagement; zo doen we dat!

Hoe zorg je ervoor dat verkeersmanagement in één van de dichtst bevolkte regio’s van Nederland op orde blijft in een veranderende samenleving, waarbij technologische ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn? Dat doen we door een goed gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende wegbeheerders en door samen te anticiperen op de toekomst. Hoe we dat doen?
20 februari 2017

Regionale routekaart: voorbereiden op de toekomst

De vaart waarmee technologische ontwikkelingen hun beslag krijgen in de samenleving zorgt ervoor dat plannen maken voor de toekomst ingewikkeld is. Wij werken daarom aan een Regionale Routekaart; een pad naar de toekomst waarin we rekening houden met brede ontwikkelingen, maar ook met specifieke kenmerken van onze regio. LEES MEER
20 februari 2017

Files voorspellen; het kan!

Niet-reguliere files zijn onvoorspelbaar, tenminste, dat waren ze tot voor kort. Voor de regio Rotterdam is er nu namelijk ‘de Verkeersvoorspeller’, een speciaal ontwikkeld systeem waarmee de wegverkeersleiders van BEREIK! voortaan files kunnen voorspellen. Deze tool is ontwikkeld door Fileradar, in opdracht van De Verkeersonderneming. Na een praktijkproef van een half jaar op de Verkeersmanagementdesk van Rijkswaterstaat en de Regiodesk van BEREIK!
20 februari 2017

Regionale Smart Mobility bijeenkomsten

Het platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) organiseert in maart en april regionale smart mobility bijeenkomsten voor wegbeheerders.  Daar zal worden besproken op welke manier de snelle veranderingen in smart mobility het werk van de wegbeheerder beïnvloeden. Welke vragen leven er? Welke oplossingen zijn er al voor handen? Welke kennis hebben we in huis en welke kennis moet nog worden ontwikkeld? Op 17 maart is de Zuid-Hollandse bijeenkomst in Rotterdam.
15 februari 2017

Files voorspellen in Rotterdamse regio

De regio Rotterdam is een drukke regio met veel verkeer. Naast de vaste, dagelijkse files op bepaalde wegen, zijn het vaak incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels die voor problemen zorgen. Deze ‘niet reguliere’ files zijn onvoorspelbaar. Dit maakt het lastig om hier tijdig en adequaat op in te spelen met verkeersinformatie en andere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom realiseerden Rijkswaterstaat, De Verkeersonderneming en BEREIK!
22 december 2016

Floating car data

Succesvolle pilot
30 november 2016

Nieuwe provinciale richtlijn voor verkeersmaatregelen

Begin oktober heeft de provincie Zuid-Holland een nieuwe versie uitgebracht van de ‘Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen’. Dit is een uniforme leidraad voor een ieder die werkzaamheden op/onder/langs provinciale wegen wil uitvoeren.
30 november 2016

Uitstekende informatievoorziening incidenten

10 van de 10 incidenten in Zuid-Holland  op het onderliggend wegennet worden netjes via de protocollen voor informatievoorziening afgewerkt. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse steekproef die Royal HaskoningDHV (in opdracht van VCNL; Verkeerscentrum Nederland) eind november uitvoerde. In de eerste helft van 2016 was dit nog 7 van de 10 en in de tweede helft van 2015 was dit nog 4 van de 10. Een optimale verbetering dus. Hoe is dat gerealiseerd?
30 november 2016

Ontzorgen met Data Top 8

Acht routes naar mobiliteitsgeluk

Pagina's