Nieuws

30 mei 2017

Connected mobility op water en weg: Gaming op de Gouwe

Wat doe je als je de “natte” en “droge” doorstroming in de provincie Zuid-Holland wilt optimaliseren en tegelijkertijd de CO2 uitstoot van de provincie wilt verlagen? Dan neem je Ellen van der Knaap, Programmamanager DVM Weg en Water bij Provincie Zuid-Holland, mee naar de kroeg. Want al brainstormend kom je dan tot het idee van de Brugbedieningsgame die nu al door het hele land heen furore maakt.
30 mei 2017

Verkeersmanagement met 1 druk op de knop

Het BEREIK!-netwerk bereikte begin april een bijzondere mijlpaal. Den Haag en Rijkswaterstaat koppelden hun verkeersmanagementsystemen. Dat betekent dat voortaan alle wegbeheerders in Zuid-Holland over en weer een breed scala aan verkeersmaatregelen met 1 druk op de knop kunnen inzetten. Het resultaat: optimale doorstroming in het hele BEREIK!-netwerk.
16 mei 2017

Weekendafsluitingen A4 Burgerveen – leiden

De A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden richting Den Haag is 6 weekenden afgesloten. Bekijk de factsheet voor data en omleidingsroutes.
15 mei 2017

Gebruikersdag MobiMaestro

Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag organiseerden op 10 mei de eerste gebruikersdag van het netwerkmanagementsysteem MobiMaestro. Dit is het computersysteem dat in de verkeerscentrales van de provincie en gemeente Den Haag draait en waarmee de wegverkeersleiders wegkantsystemen als verkeerslichten en dynamische route informatiepanelen (DRIPS) kunnen aansturen. Bij de geslaagde gebruikersdag waren ook veel medewerkers van MRDH-gemeenten aanwezig.
06 april 2017

Automotive week: where smart mobility meets traffic

Vorige week was de internationale mobiliteitsweek op en om de Automotive Campus in Helmond. Diverse partijen bundelden hier hun krachten om gezamenlijk na te denken over hoe we onze mobiliteit anders kunnen organiseren. Dat is nodig, want de automotive-, telecom- en internetwereld ontwikkelen zich razendsnel en bieden kansen voor verbetering van doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
06 april 2017

'Mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement moeten samenkomen'

De Zuidelijke Randstad staat, net als veel andere regio’s in Nederland en daarbuiten, voor grote mobiliteitsuitdagingen. Bovendien werken er in deze regio maar liefst 68 wegbeheerders. Dat betekent dat er ook een grote samenwerkingsuitdaging ligt. Kan smart mobility bijdragen aan het oplossen van de problemen?
06 april 2017

WOW-Smart mobility bijeenkomst in Zuid-Holland

Op 17 maart vond de regionale smart mobility bijeenkomst van het landelijke platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) plaats in Rotterdam. Onder grote belangstelling werd er gediscussieerd over nieuwe uitdagingen waar we voor staan: hoe krijgen we de data op orde? Hoe gaan we om met het wegontwerp? Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid? En hoe gaan we om met mixed traffic (normale en zelfrijdende auto’s op dezelfde weg)?
06 april 2017

Mobiliteit doet er toe, nu en in de toekomst

Mobiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor steden van de toekomst. Hoe maken we de stad beter bereikbaar? Hoe creëren we mobiliteitsgeluk voor alle bewoners, bezoekers en ondernemers? Gemeente Rotterdam organiseert op 11 april het nationale mobiliteitssymposium MOBILITY MATTERS.
06 april 2017

Conferentie over zelfrijdend vervoer

Op 7 maart vond in het provinciehuis Zuid-Holland het eerste jaarlijkse evenement plaats van het onderzoeksproject SURF-STAD. Dit is een onderzoek naar de effecten van zelfrijdend vervoer op ruimte en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder meer gebruikt worden door overheden als input voor hun lange termijn investeringsagenda’s.
10 maart 2017

Verkeersader Raamweg dicht

Van 26 maart tot 24 juni 2017 voert de gemeente Den Haag onderhoud uit aan de belangrijke verkeersader Raamweg-Koningskade. De Raamweg is dan grotendeels afgesloten. Ook zijn er afsluitingen op onder meer de Koningskade. Met zo’n 60.000 voertuigen per dag is dit één van de drukste routes tussen het centrum van Den Haag en Scheveningen. De werkzaamheden zorgen dan ook voor veel verkeershinder.

Pagina's