Nieuws

26 april 2018

Geen onaangename verrassingen rondom het bloemenpark: Keukenhofscenario leidt het verkeer

De lente komt er nu echt aan. Een van de vaste tekens van het voorjaar is de opening van de Keukenhof in Lisse, met tienduizenden bezoekers in de weekenden een van de drukst bezochte attracties in de regio.
26 april 2018

Begin uitrol Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland)

Wegwerkzaamheden en evenementen hebben invloed op het verkeer. Met het nieuwe landelijke meldingssysteem, Melvin, gaan gemeentes en provincies wegwerkzaamheden en evenementen melden en met elkaar delen.
19 april 2018

BEREIK! Jaaroverzicht 2017

BEREIK! is de organisatie van wegbeheerders in Zuid-Holland die de samenwerking op het gebied van regionaal netwerkmanagement in de Zuidvleugel organiseert. Het is het platform waarop wegbeheerderoverstijgende afspraken worden gemaakt en stappen worden gezet richting de toekomst.
20 februari 2018

Informeren van weggebruikers via notificaties in een app is zinvol gebleken

BEREIK! heeft in 2017 in samenwerking met XTNT ‘pushberichten’ en ‘virtuele DRIPs’ ingezet bij hinderprojecten, zoals de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam.  De bedoeling was om de weggebruikers en overheden kennis te laten maken met de mogelijkheden van smart mobility in de regio en op deze manier smart mobility onderdeel te maken van verkeersmanagement.
20 februari 2018

Stedelijk verkeersmanagement: wat heb je er aan?

De aantrekkingskracht van steden neemt toe. Komende decennia wordt voor steden een sterke groei verwacht van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. Deze groei biedt kansen, maar ook uitdagingen, onder andere op het vlak van mobiliteit. Om de toenemende mobiliteit in goede banen te leiden, zal stedelijk verkeersmanagement een steeds grotere rol gaan spelen.
20 februari 2018

Verkeersvoorspeller nieuwe fase in

Het is druk in de regio Rotterdam: Naast de dagelijkse files op bepaalde wegen, zijn het vaak incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels die voor problemen zorgen. Deze ‘niet reguliere’ files zijn onvoorspelbaar. Dit maakt het lastig om hier tijdig en adequaat op in te spelen met verkeersinformatie en andere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom realiseerden Rijkswaterstaat, De Verkeersonderneming en BEREIK!
20 februari 2018

Automobilisten raadplegen maar zelden de verkeersinformatie voor vertrek

Navigatiesystemen en talloze app’s ten spijt, nog steeds stapt een meerderheid (twee op de drie) van de automobilisten ’s morgens in de auto in de spits zonder vooraf de verkeersinformatie te hebben geraadpleegd. Eenmaal in de auto laat de helft van de automobilisten zich wel voorlichten door vooral elektronische borden langs de kant van de weg, de radio en door app’s.
20 februari 2018

De Blauwe Golf Verbindend: Tijdwinst op weg en water

Diverse overheden werken samen aan het beschikbaar stellen van actuele gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Door de gegevens uit te wisselen kan er en optimaler bedienregime worden bepaald. Voor weggebruikers betekent dit dat ze minder lang voor openstaande bruggen staan. Dus zijn ze sneller op hun bestemming en dat zorgt voor minder luchtvervuiling.
15 januari 2018

Marktverkenning Smart Mobility bij wegwerkzaamheden

‘Smart Mobility’ is een verzamelbegrip waaronder veel ontwikkelingen vallen. Rond minder hinder projecten concentreren wij ons op mobiliteit, data, digitale informatievoorziening en online kaarten.
21 november 2017

Gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat zetten de regelaanpak in

Op donderdagmiddag  9 november jl. is de regelaanpak op de kleine ruit in Den Haag –met het doorknippen van een heus lintje - officieel in werking getreden. De kleine ruit is het rechthoekige netwerk van de A12, N14, A4en S101, aan de Noordoostzijde van Den Haag.

Pagina's