Nieuws

15 januari 2018

Marktverkenning Smart Mobility bij wegwerkzaamheden

‘Smart Mobility’ is een verzamelbegrip waaronder veel ontwikkelingen vallen. Rond minder hinder projecten concentreren wij ons op mobiliteit, data, digitale informatievoorziening en online kaarten.
21 november 2017

Gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat zetten de regelaanpak in

Op donderdagmiddag  9 november jl. is de regelaanpak op de kleine ruit in Den Haag –met het doorknippen van een heus lintje - officieel in werking getreden. De kleine ruit is het rechthoekige netwerk van de A12, N14, A4en S101, aan de Noordoostzijde van Den Haag.
21 november 2017

BEREIK! Kennisdag Smart Mobility bij wegwerkzaamheden op 9 november druk bezocht

Hoe zorg je ervoor dat social media, apps, reisinformatie, verkeers- en mobiliteitsmanagement elkaar versterken zodat weggebruikers minder hinder hebben van wegwerkzaamheden? Dat was de centrale vraag van de succesvolle kennisdag 'Smart Mobility bij grootschalige werkzaamheden' in Madurodam (Den Haag), georganiseerd door BEREIK!. Tijdens de bijeenkomst wisselden bijna 100 deelnemers hun kennis en ideeën uit.
21 november 2017

Een gezamenlijk softwareplatform voor regionaal verkeersmanagement in Zuid-Holland

Overheden in de regio Zuid-Holland willen nauwer samenwerken op het gebied van beheer en inzet van verkeersmanagementsystemen. Kennis en ervaringen op het gebied van technisch en functioneel beheer onderling delen staat hierbij centraal. Samenwerking op het vlak van (operationeel) verkeersmanagement moet leiden tot hogere effectiviteit van maatregelen.
21 november 2017

Netwerkknelpuntenanalyse Zuidvleugel in Zuid-Holland: waar staat het vast?

De wegen in Zuid-Holland worden beheerd door 68 verschillende wegbeheerders. Om de doorstroming op die wegen te bevorderen en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat al die verschillende wegbeheerders goed met elkaar samenwerken.
21 november 2017

Bijeenkomst Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens een succes

De Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) verzorgt de inwinning van wegverkeersgegevens. Zij stimuleert samenwerking , delen van kennis en effectieve inzet van de gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. De provincie Zuid-Holland en de MRDH betalen samen met andere Zuidvleugelpartijen hiervoor, ook namens de 68 gemeenten in Zuid-Holland.
10 oktober 2017

Moving Traffic team in top 3 voor de WOW-prijs 2017

Het project 'Moving Traffic A20 Rotterdam' was genomineerd voor de WOW-prijs 2017. Op 5 oktober tijdens de WOW-dag in De Doelen in Rotterdam maakte de jury de winnaar, Amsterdam Rainproef , bekend. Hierbij was ‘Moving Traffic’ als één van de top 3 projecten van het jaar genoemd.
12 september 2017

Bijeenkomst NDW 10 en 19 oktober bij provincie Zuid-Holland

De Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) verzorgt de inwinning van wegverkeersgegevens. Op dinsdag 10 oktober en donderdag 19 oktober organiseren NDW, provincie Zuid-Holland en de MRDH gezamenlijk twee identieke bijeenkomsten voor gemeenten, om te vertellen wat NDW doet en wat ze voor gemeenten kan betekenen. Deze zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers en verkeerskundigen die met verkeersdata (willen gaan) werken.
06 juli 2017

Smart Mobility oplossing waarschuwt weggebruikers voor sluiting Maastunnel

De Maastunnel in Rotterdam wordt in de komende twee jaar compleet gerenoveerd om weer aan de modernste eisen te voldoen. Sinds 3 juli is de tunnel dicht voor verkeer van noord naar zuid. Er is een grootschalige communicatiecampagne opgezet om weggebruikers te waarschuwen voor de afsluiting. Hiervoor zijn zowel borden langs de weg gebruikt als ludieke andere manieren.
06 juli 2017

Proef ‘Zomerdesk’ (samenwerking Regiodesk en Provincie Zuid-Holland)

In de maanden juli en augustus 2017 start de Regiodesk in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een proef waarbij twee wegverkeersleiders van PZH diensten gaan draaien op de Regiodesk in Rhoon en daar de taken van de Regiodesk en de PZH-desk combineren.

Pagina's