Nieuws

28 juni 2018

Samenwerking wegbeheerders bij uitrol intelligente verkeerslichten

Op 15 mei kwamen de wegbeheerders van de Zuidvleugel in de regio Zuid-Holland bijeen om te praten over de uitrol van intelligente verkeerslichten (iVRI's). De iVRI’s kunnen communiceren met weggebruikers en omgekeerd. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over o.a.de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming.
26 april 2018

Intelligente bruggen nu ook in Rotterdam

Gemeente Rotterdam kreeg tot voor kort brugstatussen (over functioneren van bruggen) binnen via een eigen systeem. Het nadeel hiervan was dat dit ‘gesloten’ systeem nogal complex was en daardoor ook relatief duur. Sinds kort heeft het NDW ook brugstatussen in het dienstenpakket. De techniek, genaamd ‘BridgeSense’, die hiervoor gebruikt wordt, werd al eerder succesvol getest bij de Provincie Zuid-Holland, de initiatiefnemer van dit systeem.
26 april 2018

Slimme verkeerslichten en nieuwe databronnen -presentaties BEREIK! en MRDH tijdens WOW kennissessie Intertraffic 21 maart

WOW organiseerde een ‘Smart Mobility tournee’ kennisuitwisseling op Intertraffic 21 maart jl. De bijeenkomst ging over de wereld van slimme wegen, digitale infrastructuur en zelfrijdende auto’s.
26 april 2018

Webinar Moving Traffic

Bob Dodemont (Verkeersonderneming) en Bram Klemann (Gemeente Rotterdam) hebben een webinar over Moving Traffic gegeven via het netwerk van WOW. Moving Traffic  is een project om de doorstroming in Rotterdam te verbeteren. Het project  ging specifiek op zoek hoe er op de A20 alle systemen van de betrokken wegbeheerders nog beter konden worden afgesteld op de actuele verkeerssituatie én op elkaar.
26 april 2018

Smart Mobility kennissessie in Den Haag

Op donderdag 31 mei organiseren we samen met de Innovatiecentrale, WOW en de Verkeersonderneming een bijeenkomst over Smart Mobility. Bijeenkomst
26 april 2018

Geen onaangename verrassingen rondom het bloemenpark: Keukenhofscenario leidt het verkeer

De lente komt er nu echt aan. Een van de vaste tekens van het voorjaar is de opening van de Keukenhof in Lisse, met tienduizenden bezoekers in de weekenden een van de drukst bezochte attracties in de regio.
26 april 2018

Begin uitrol Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland)

Wegwerkzaamheden en evenementen hebben invloed op het verkeer. Met het nieuwe landelijke meldingssysteem, Melvin, gaan gemeentes en provincies wegwerkzaamheden en evenementen melden en met elkaar delen.
19 april 2018

BEREIK! Jaaroverzicht 2017

BEREIK! is de organisatie van wegbeheerders in Zuid-Holland die de samenwerking op het gebied van regionaal netwerkmanagement in de Zuidvleugel organiseert. Het is het platform waarop wegbeheerderoverstijgende afspraken worden gemaakt en stappen worden gezet richting de toekomst.
20 februari 2018

Informeren van weggebruikers via notificaties in een app is zinvol gebleken

BEREIK! heeft in 2017 in samenwerking met XTNT ‘pushberichten’ en ‘virtuele DRIPs’ ingezet bij hinderprojecten, zoals de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam.  De bedoeling was om de weggebruikers en overheden kennis te laten maken met de mogelijkheden van smart mobility in de regio en op deze manier smart mobility onderdeel te maken van verkeersmanagement.
20 februari 2018

Stedelijk verkeersmanagement: wat heb je er aan?

De aantrekkingskracht van steden neemt toe. Komende decennia wordt voor steden een sterke groei verwacht van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. Deze groei biedt kansen, maar ook uitdagingen, onder andere op het vlak van mobiliteit. Om de toenemende mobiliteit in goede banen te leiden, zal stedelijk verkeersmanagement een steeds grotere rol gaan spelen.

Pagina's