Voortgang van uitrol Melvin

25 februari 2019

Sinds de vorige nieuwsbrief van medio december zijn er meerdere provincies en gemeenten overgegaan op gebruik van Melvin. In totaal kent Melvin nu bijna 1000.gebruikers (waarvan een kleine 300 met alleen leesrechten).

Ook zijn inmiddels medewerkers van aannemersbedrijven (via de functie verkeersloket) in staat om meldingen in te voeren.

Sinds 1 januari is Melvin bij veel gemeenten in Zuid-Holland in gebruik, waaronder de Gemeente Rotterdam. Sinds 1 februari ook bij de provincies Zeeland en Friesland en het merendeel van de daarin liggende gemeenten en sinds 11 februari in Drenthe. De implementatie in Noord- Holland is in volle gang, en Noord-Brabant en Flevoland staan inmiddels gepland voor maart respectievelijk april.

Nieuwe mogelijkheden in Melvin

 • Externe koppelingen: Per 12 februari is de koppeling met het systeem van netbeheerders (WOW/MOOR) operationeel. Vooralsnog is er voor gekozen om wederzijds alleen meldingen met een definitieve status beschikbaar te stellen.
 • Legenda website: er is een legenda toegevoegd aan de voor het publiek toegankelijke site.
 • Actueel melden: Het is mogelijk om werkzaamheden actueel te melden. Dit kan zowel in de Melvin applicatie als via een link met behulp van een smartphone. Hier wordt dan een plaatje van de melding getoond waarmee medewerkers van aannemers of buitendienst medewerkers die toezicht houden een werk actueel kunnen melden, dat wil zeggen het daadwerkelijk start tijdstip kunnen vastleggen. Vervolgens kunnen ze via dezelfde link ook het werk beëindigd melden of uitloop ten opzichte van het geplande eindtijdstip melden.
 • Gebruik van een adresboek:
  - het vullen en gebruiken van een contactpersonenlijst binnen Melvin om bij een melding op te nemen wie er nadere informatie kan verstrekken, wie de uitvoerder of toezichthouder is waar burgers meer informatie kunnen krijgen.
  - een aantal verbeteringen aan de manier waarop uit SPIN geïmporteerde meldingen getoond worden.
  - een aantal verbeteringen aan de lay out van het userinterface, vooral bij lagere resolutie beeldschermen van belang

Wat zit er nog in de pijplijn?

Tot medio maart wordt er nog doorontwikkeld. Deze tijd wordt besteed aan een serie kleinere verbeteringen:

 • Een aantal verbeteringen aan de user interface van Melvin en van de publiekssite, extra kaartlagen.
 • Verbeteringen/aanvullingen in de PDF die gegenereerd wordt, waaronder een tweede variant van de PDF met informatie die niet voor publiek maar wel voor wegbeheerders of hulpdiensten relevant is.

Natuurlijk zijn er meer wensen, zowel voor kleine uitbreidingen als voor echt nieuwe functionaliteit. Die wensen zijn voor een groot deel al wel bekend, maar zullen niet onmiddellijk opgepakt worden. De kleine uitbreidingen zullen onderwerp worden van een prioritering in een zogenaamde Change Advisory Board (CAB). Voor de nieuwe functionaliteit zal eerst opdracht (met bijbehorende financiering) gegeven moeten worden .

Wel graag over een account beschikken van Melvin?

Is het om uiteenlopende redenen er nog niet van gekomen om in te loggen in Melvin, óf dat je wellicht nog geen inlog account hebt, schroom dan niet om contact te leggen met mijn collega Robin Huijben (r.huijben@bereiknu.nl). Robin verstrekt namens onze regio de Melvin accounts bij de wegbeheerders en bij de nood- en hulpdiensten in Zuid-Holland.