Volledig automatische inzet Keukenhofscenario

14 juni 2019

De Keukenhof trekt elk jaar meer bezoekers, ook in 2019. Meer bezoekers betekent meer verkeer, wat in goede banen moet worden geleid.
De Regiodesk van BEREIK! staat hiervoor aan de lat, hier wordt het Keukenhofscenario namelijk ingezet.

In 2018 is een stap gemaakt met het beschikbaar stellen van DRIP-, tekstkar- en VRI-services door betrokken wegbeheerders aan de verkeersmanagementcentrale Zuid-West Nederland van Rijkswaterstaat.Hierdoor kan de wegverkeersleider met 1 muisklik verschillende soorten DVM-instrumenten van verschillende wegbeheerders inzetten.

In 2019 is een volgende stap gemaakt, namelijk het automatisch inzetten van de meest voorkomende fileschakelingen uit het scenario. Het automatisch inzetten vindt plaats op basis van snelheden en reistijden die door de NDW geleverd worden.

De verschillende fileschakelingen wordt automatisch ingeschakeld op basis van een effectieve vergelijking van reistijden op meerdere alternatieven. In de meeste gevallen gaat dit om de hoofdroute vanaf de A4 via de N207, vergeleken met een alternatief.

Doordat de vergelijking plaatsvindt op basis van reistijden, wordt eventueel oponthoud op de alternatieve route ook meegenomen in de automatische afweging. Zelfs de brugstatus van de Kaagbrug (A44) en Elsbroekerbrug (N207) wordt meegenomen.

De eerste ervaringen van deze Regelaanpakachtige benadering zijn positief.
Het effect wat nu waarneembaar is, is dat bepaalde schakelingen sneller ingezet worden dan in vergelijkbare situaties in de afgelopen jaren. Bovendien leidt dit tot minder inspanningen van de wegverkeerleiders, die overigens wel pro-actief blijven monitoren en handmatig ingrijpen wanneer nodig.