Verkeersvoorspeller nieuwe fase in

20 februari 2018

Het is druk in de regio Rotterdam: Naast de dagelijkse files op bepaalde wegen, zijn het vaak incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels die voor problemen zorgen. Deze ‘niet reguliere’ files zijn onvoorspelbaar. Dit maakt het lastig om hier tijdig en adequaat op in te spelen met verkeersinformatie en andere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom realiseerden Rijkswaterstaat, De Verkeersonderneming en BEREIK! eerder het project ‘praktijktoepassing verkeersvoorspelling regio Rotterdam’.
‘De Verkeersvoorspeller’ van Fileradar combineert actuele verkeersinformatie met historische data en voorspelt daarmee hoe lang een file ongeveer wordt en hoe die zich verder in de tijd ontwikkelt. Tijdens de praktijkproef zijn de wegverkeersleiders van de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en van de Regiodesk van BEREIK! een half jaar lang aan de slag gegaan met dit systeem. Ook de partner verkeerscentrales van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en van de provincie Zuid-Holland aangesloten. In de zomer van 2016 heeft Sweco de praktijkproef geëvalueerd. Daaruit bleek dat vooral bij middelgrote en kleinere incidenten de Verkeersvoorspeller erg zinvol is; het ondersteunt de wegverkeersleiders bij het maken van beslissingen om al dan niet maatregelen in te zetten. Vanwege de positieve resultaten is  de Regiodesk van BEREIK! ook in 2017 blijven werken met de Verkeersvoorspeller.

Volgende versie
Vooruitkijken in het gezamenlijke verkeersmanagementproces wordt steeds belangrijker.
De complexiteit en beperkte regelruimte vragen om steeds meer informatie ter ondersteuning van de wegverkeersleiders. Verkeersvoorspelling speelt daarbij een belangrijke rol.
In januari 2018 is daarom het startsein van de Verkeersvoorspeller 2.0 gegeven. Er werd een kick-off georganiseerd in Rhoon voor (toekomstige)gebruikers en de ontwikkelaar Fileradar om het ontwikkelpad van de nieuwe versie door te bespreken. Alle partners in ROVM met een verkeerscentrale waren hiervoor uitgenodigd (RWS, Regiodesk, gemeente Den Haag, Rotterdam en de Provincie  Zuid-Holland).

 Chris van Hinsbergen van Fileradar gaf een uitgebreide toelichting op de doorontwikkeling die in 2018 gaat plaatsvinden. Fileradar gaat sowieso haar technische systeem volledig herzien en komt met een nieuwe, snelle voorspeller. Naast uitbreiding van het voorspellingsgebied en optimalisatie van de gebruikersinterface zullen de ontwikkelingen zich focussen op extra kwaliteit van de verkeersvoorspellingen en op nieuwe, innovatieve functionaliteiten. Het gebruik van snelle verkeerssignaleringsdata (MRM) en Floating Car Data (FCD) zal de kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorspellingen een extra boost geven. Als nieuwe ontwikkeling wordt o.a. gewerkt aan een DRIP-advisor die continue routealternatieven evalueert o.b.v. van (voorspelde) reistijden en DRIP’s teksten voorstelt aan de WVL. Daarnaast krijgt de gebruiker bij gesignaleerde niet reguliere files (incidenten) contextinformatie o.b.v. beschikbare meldingen uit o.a. 112, P2000 en Twitter om daarmee de aard en omvang van het incident beter in te kunnen schatten. De samenhang hiervan met 2 parallelle ontwikkelingen: Incidentmanagement in de cloud en de informatiedesk zal uiteraard worden bewaakt en zo mogelijk worden benut voor versterking.

Sprints
De ontwikkeling van Voorspeller 2.0 zal in een viertal volgordelijke ‘sprints’ plaatsvinden in de periode van januari tot oktober 2018. De applicatie groeit mee met de ontwikkelingen en zal na iedere sprint tot een nieuwe live-versie worden gebracht. De gebruikers zullen in deze sprints uitdrukkelijk betrokken worden in de ontwikkeling, het testen en het vooral gebruiken in de praktijk. Per organisatie is een contactpersoon gevonden die hiervoor de betrokkenheid van zijn/haar achterban verzorgt. In maart 2018 zal gestart worden met een basistraining.

Voor nadere informatie kan je terecht bij Bob Dodemont (bob.dodemont@verkeersonderneming.nl)