Files voorspellen in Rotterdamse regio

15 februari 2017

De regio Rotterdam is een drukke regio met veel verkeer. Naast de vaste, dagelijkse files op bepaalde wegen, zijn het vaak incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels die voor problemen zorgen. Deze ‘niet reguliere’ files zijn onvoorspelbaar. Dit maakt het lastig om hier tijdig en adequaat op in te spelen met verkeersinformatie en andere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom realiseerden Rijkswaterstaat, De Verkeersonderneming en BEREIK! het project ‘praktijktoepassing verkeersvoorspelling regio Rotterdam’.

De Verkeersvoorspeller
Een speciaal ontwikkeld systeem, ‘de Verkeersvoorspeller’ van Fileradar, combineert actuele verkeersinformatie met historische data en voorspelt daarmee hoe lang een file ongeveer wordt en hoe die zich verder in de tijd ontwikkelt. Tijdens de praktijkproef zijn de wegverkeersleiders van de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en van de Regiodesk van BEREIK! een half jaar lang aan de slag gegaan met dit systeem. Later zijn ook de verkeerscentrales van de gemeenten Rotterdam en Den Haag en van de provincie Zuid-Holland aangesloten.

"Nick Dohmen, wegverkeersleider Rijkswaterstaat: “ Je hebt incidenten waar het gelijk duidelijk is wat er aan de hand is en dat het heel veel impact gaat hebben. Maar er zijn er ook incidenten waarbij je twijfelt aan hoeveel hinder het gaat opleveren en dan kun je de Verkeersvoorspeller raadplegen voordat je het verkeer gaat omleiden. De Verkeersvoorpeller helpt ons dus bij het maken van de juiste beslissingen en draagt er zo aan bij dat de weggebruiker zo snel mogelijk zijn bestemming bereikt".

Positieve resultaten
In de zomer van 2016 heeft Sweco de praktijkproef geëvalueerd. Daaruit blijkt dat vooral bij middelgrote en kleinere incidenten de Verkeersvoorspeller erg zinvol is; het ondersteunt de wegverkeersleiders bij het maken van beslissingen om al dan niet maatregelen in te zetten, zoals een omleiding. Hierdoor bereikt de weggebruiker zo snel mogelijk zijn bestemming. Vanwege de positieve resultaten zal de Regiodesk van BEREIK! ook in 2017 blijven werken met de Verkeersvoorspeller.

BEREIK! in het nieuws
Ook in de media is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het fileprobleem. De Verkeersvoorspeller, maar ook Floating Car Data worden genoemd als belangrijke tools die bijdragen aan het tegengaan van het fileprobleem. Bekijk hieronder de nieuwsitems: