Uniformere teksten op route informatiepanelen

19 september 2019

 

Om goed te kunnen samenwerken in het verkeersmanagement in de regio moeten er goede afspraken gemaakt worden tussen de wegbeheerders. Binnen BEREIK! lukt dit regelmatig goed. In juli hebben de vier grootste wegbeheerders in Zuid-Holland gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, een aanscherping / aanvulling gemaakt op een landelijke richtlijn. Hiermee wordt de weergave van teksten op Dynamische Route Informatiepanelen verduidelijkt voor de weggebruiker en vind er in Zuid-Holland ook uniformere weergave plaats

Het kennisinstituut CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. Door de CROW is de landelijke “Richtlijn informatievoorziening op dynamische informatiepanelen” opgesteld. In deze richtlijn staat beschreven hoe teksten op DRIPs opgebouwd worden. Om deze richtlijn breed toepasbaar te maken, biedt de richtlijn ook een aantal  vrijheden.

De vier grootste wegbeheerders in Zuid-Holland hebben in het belang van een uniforme weergave in de regio en duidelijkheid voor de weggebruiker in goed overleg een regionale aanpassing met aanscherpingen en aanvullingen op deze richtlijn gemaakt (zie link onderaan). Hiervoor zijn de regionale verkeerskundigen een aantal keer bij elkaar geweest. De regionale aanpassing wordt vanaf augustus gebruikt op de verkeerscentrales.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Klaverdijk. Ton is AVM van RWS-WVM op de verkeerscentrale ZWN in Rhoon.
Telefoon: 06-22529923
E-mail: ton.klaverdijk@rws.nl

Link: /sites/bereiknu.nl/files/files/AP%204_2_Oplegnotitie%20versie%2010%20-%20Huisstijl%20Bereik%20-%20met%20inhoudsopgave.pdf

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat, Harry van Reeken