Uitstekende informatievoorziening incidenten

30 november 2016

10 van de 10 incidenten in Zuid-Holland  op het onderliggend wegennet worden netjes via de protocollen voor informatievoorziening afgewerkt. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse steekproef die Royal HaskoningDHV (in opdracht van VCNL; Verkeerscentrum Nederland) eind november uitvoerde. In de eerste helft van 2016 was dit nog 7 van de 10 en in de tweede helft van 2015 was dit nog 4 van de 10. Een optimale verbetering dus. Hoe is dat gerealiseerd? En belangrijker nog; waarom is het informeren over incidenten zo belangrijk? Tijd voor een aantal vragen aan Mark Louwers, medewerker van het Regionaal Verkeerskundig Team.

100% van de incidentmeldingen zijn goed afgehandeld qua informatievoorziening, dat klinkt als een topresultaat! Waarom is dat zo belangrijk?
Deze score zegt iets over de huidige communicatie. De communicatielijnen tussen de Regiodesk, VCNL en uiteindelijk de serviceproviders (TomTom, media etc.) zijn essentieel voor de kwaliteit van de verkeersinformatie richting de weggebruiker. Zodra deze informatie niet volledig of tijdig wordt doorgegeven kan de weggebruiker hier niet op anticiperen, wat negatieve effecten heeft op de doorstroming op het wegennet.

En wat merk ik er als weggebruiker van?
De weggebruiker wordt sneller op de hoogte gebracht van een incident op zijn/haar route. Bovendien krijgt de weggebruiker een completer beeld van de situatie, bijvoorbeeld een geschatte restduur van het ongeval of een omleidingsroute. Door deze informatie kan de weggebruiker zijn route aanpassen of uitstellen.

Om hoeveel incidenten gaat het dan eigenlijk per jaar?
Jaarlijks zijn dit circa 150 incidenten. Het gaat hier om incidenten op het onderliggend wegennet (de niet-Rijkswegen), waarbij de weg dicht of ernstig verhinderd is.

Jij bent binnen het Regionaal Verkeerskundig Team medewerker van de Regiodesk. Wat is de rol van dit team bij het afhandelen van incidenten?
Zodra een onderliggende weg dicht of ernstig verhinderd is, verzamel ik zo veel mogelijk informatie via de politiemeldkamer, wegbeheerder en diverse monitoringsystemen. Bovendien kijk ik wat de beste omleidingsroute voor de weggebruiker is. Deze informatie meld ik zo snel en volledig mogelijk door aan VCNL, zodat zij deze informatie vervolgens door kunnen zetten aan de serviceproviders. Tijdens het ongeval houd ik VCNL op de hoogte van de situatie.

Hoe hebben jullie als team de verbetering van  4 naar 10 gerealiseerd in een jaar tijd?
De afspraken tussen de Regiodesk en VCNL zijn duidelijker dan voorheen. Het is goed om soms met elkaar om de tafel te zitten en dergelijke verkeersincidenten te evalueren. Deze evaluatie deel ik met mijn collega’s van de Regiodesk en ook binnen VCNL wordt dit verspreid. Daarnaast heeft de Regiodesk sinds maart 2016 meer directe contacten met de politiemeldkamers en wegbeheerders (met name provincie Zuid-Holland), waardoor wij meer en sneller informatie ontvangen van een incident.

Tot slot: nu dit mooie resultaat er ligt, wat willen jullie komend jaar nog bereiken?
Het is goed nieuws dat dit resultaat uit de steekproef is gekomen, nu is het zaak om deze 100% score te handhaven. Een mooie uitdaging voor de komende tijd is om de verkeersinformatie nog vollediger te leveren aan de weggebruiker. Door de vele communicatielijnen vanaf de incidentmelder tot aan de weggebruiker blijft sommige informatie soms ‘hangen’. Door elkaar volledig uit te vragen en volledig te informeren neemt de kans op betere verkeersinformatie toe, waardoor de weggebruiker op een juiste manier kan anticiperen.