Talking Traffic: een stap vooruit

20 februari 2017

De gemeente Delft heeft als eerste wegbeheerder in de metropoolregio offertes aangevraagd voor het aanpassen van gewone verkeerslichten naar slimme verkeerslichten. De zogeheten iVRI’s kunnen straks communiceren met weggebruikers en omgekeerd. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming.

Niet alleen de gemeente Delft, maar ook andere wegbeheerders uit onze regio en andere regio’s van Nederland zijn bezig om voorbereidingen te treffen voor deze slimme verkeerslichten. Vanuit het landelijke project ‘Talking Traffic’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken wegbeheerders en marktpartijen samen aan het coöperatief maken van de verkeerslichten. Dat wil zeggen dat verkeerslichten en weggebruikers straks met elkaar kunnen ‘praten’ en dat komt de verkeersafwikkeling en verkeersinformatie ten goede. De nieuwe mogelijkheden die internet en smartphones bieden worden hierbij zo goed mogelijk benut. In 2016 is een landelijke uitvraag gedaan aan verkeerslichtenleveranciers. Nu de wegbeheerders goed op het netvlies hebben wat ze willen in hun beheersgebied, is de volgende stap het aanvragen van offertes.

Bart Sligter, adviseur voor de MRDH op het gebied van Talking Traffic, vroegen we wat daar allemaal bij komt kijken: “dit jaar moeten alle verkeerslichten aangepast worden, inclusief de dataverbindingen. Alleen in de metropoolregio spreken we dan al over 202 iVRI’s! Om de gehele keten werkend te krijgen, wordt landelijk gewerkt aan cloudservices en de ontwikkeling van apps. Eind 2017 zou dit allemaal moeten draaien. Mooi dat gemeente Delft al offertes heeft aangevraagd. We zijn benieuwd wat dit gaat opleveren en hopen op korte termijn concreet aan de slag te kunnen. Tot slot; een belangrijk aspect is ook dat wegbeheerders de data over wegwerkzaamheden en evenementen op orde krijgen zodat we weggebruikers en iVRI’s van de juiste informatie kunnen voorzien.”

Meer weten over Talking Traffic? Bekijk het filmpje of lees meer informatie op de website van Beter Benutten.