Slimme verkeerslichten en nieuwe databronnen -presentaties BEREIK! en MRDH tijdens WOW kennissessie Intertraffic 21 maart

26 april 2018

WOW organiseerde een ‘Smart Mobility tournee’ kennisuitwisseling op Intertraffic 21 maart jl. De bijeenkomst ging over de wereld van slimme wegen, digitale infrastructuur en zelfrijdende auto’s.

In deze sessie gaf Lieke Berghout van BEREIK! een presentatie over het belang van data voor het verkeersmanagement en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van datamanagement. De situatie wijzigt van ‘alle data verzameld en verzonden door de wegbeheerders zélf ‘ naar de situatie waar data via nieuwe communicatielijnen en databronnen binnen komt en via meer kanalen bij de weggebruiker terecht komt. Hierbij is de samenwerking tussen de verschillende bronnen en dataeigenaren cruciaal om van data bruikbare informatie te maken.

Patrick van Norden van de Metropoolregio sprak over slimme verkeerslichten (ivri’s). Deze verkeerslichten bieden kansen om beleidsdoelen te halen, maar daar staat nu nog een prijskaartje tegenover. Patrick deed een belangrijke oproep: deze ontwikkeling heeft alleen kans van slagen als kennis en kunde onder wegbeheerders wordt gedeeld en landelijke zaken landelijk geborgd. ‘Zoek de dialoog op met de juiste stakeholders en wegbeheerders om je heen.’, was de boodschap.

Na de presentaties gingen de bezoekers de beursvloer op, waarbij ze werden rondgeleid langs de meest interessante en bruikbare Smart Mobility ontwikkelingen van dit moment.

Ben je geïnteresseerd in de vier gegeven presentaties klik dan hier.