Samenwerking wegbeheerders bij uitrol intelligente verkeerslichten

28 juni 2018

Op 15 mei kwamen de wegbeheerders van de Zuidvleugel in de regio Zuid-Holland bijeen om te praten over de uitrol van intelligente verkeerslichten (iVRI's). De iVRI’s kunnen communiceren met weggebruikers en omgekeerd. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over o.a.de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming.

Talking Traffic
Vanuit het landelijke project ‘Talking Traffic’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken wegbeheerders en marktpartijen samen aan de ‘samenwerkende’ verkeerslichten. De nieuwe mogelijkheden die internet en smartphones bieden worden hierbij zo goed mogelijk benut. Oude verkeerslichten moeten aangepast worden, inclusief de dataverbindingen. Alleen in de metropoolregio hebben we het dan al over 202 iVRI’s. Om de gehele keten werkend te krijgen, wordt landelijk gewerkt aan cloudservices en de ontwikkeling van apps.

Het merendeel van de iVRI’s in de regio is besteld, een aantal volgt nog. Na het technisch installeren volgt het proces om de verkeerslichten in te regelen en uit te rusten met de gewenste use-cases (regelingen), zoals prioriteit voor de fiets of prioriteit voor het openbaar vervoer.
 De bijeenkomst was bedoeld om van elkaars aanpak te leren bij het bestellen en realiseren van de iVRI's. Door het verdelen van technische expertise kunnen naast de grote steden ook de middelgrote gemeenten nu de iVRI’s uitrollen.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over het project neem contact op met Bart Sligter ( b.sligter@mrdh.nl).