Samenwerking tussen IC-desk en Regiodesk

09 juli 2019

Minder hinder dankzij samenwerking regiopartners en IC-desk
Per 1 april 2019 werkt de incidentcoördinatie desk, de IC-desk, vanuit een nieuwe locatie in Gouda 24 uur per dag aan het veilig en toegankelijk houden van de wegen en vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Dat gebeurt in samenwerking met de regiopartners. 

Efficiency dankzij nieuwste technieken
Door gebruik te maken van de nieuwste technieken, monitoren, apps, viewers en camera’s kunnen de IC-desk en de regiopartners snel en efficiënt storingen en incidenten op de weg oplossen. Zo blijft de hinder voor het verkeer meestal beperkt. 

Regiodesk en IC-desk vullen elkaar aan
Afstemming met de Regiodesk is een essentieel onderdeel van het werk. Door elkaar op de hoogte te houden van het inzetten van verkeersmaatregelen (DRIP’s en regelscenario’s voor verkeerslichten) kan er mét elkaar voor gezorgd worden dat de gehele regio zo optimaal mogelijk blijft stromen.
Doordat de IC-desk zich focust op het coördineren en afhandelen van incidenten, kan de Regiodesk zich concentreren op het verkeersmanagement voor het gehele netwerk binnen de regio van BEREIK!

Vruchtbare samenwerking
We merken dat de samenwerking echt goed gaat; we weten elkaar te vinden en evalueren zeer regelmatig of de vooraf uitgedachte werkprocessen ook voldoen. Waar nodig worden ze bijgestuurd. Tot nog toe horen we alleen maar positieve geluiden.
Dit alles onder het motto ”Vlot en Veilig samen met anderen”  Via onderstaande link kan de powerpoint bekeken worden en daarin staat de samenwerking tussen de Incidentmanagementdesk en de Regiodesk nader beschreven. 

https://bereiknu.nl/sites/bereiknu.nl/files/files/099_JV_ZH_Regio_ICTdesk_Water_v003.pdf