Samenwerking met Rijkswaterstaat op Regio VM-desk blijft bestaan

16 januari 2020

Vooral bij onvoorziene situaties vraagt het gezamenlijk verkeersmanagement van vier VM-desks in Zuid Holland (Rijkswaterstaat, provincie, Den Haag en Rotterdam) veel afstemming, advisering, coördinatie en monitoring door de Regiodesk van BEREIK!. Over het algemeen worden adviezen van de Regiodesk onverkort opgevolgd en is men tevreden over de organisatie met vier uitvoerende en een coördinerende desk. Mogelijk stijgt de kwaliteit en de efficiency als uitvoerende taken van een VM-desk en coördinerende taken van de Regiodesk worden gecombineerd.

Over de combinatie van taken bleek het nog te ontbreken aan feitelijke kennis en informatie. De besluitvorming bleef daarom hangen op onzekere gevoelens bij het uit handen geven van taken en het uit handen geven van een desk. Daarom is in 2019 door Rijkswaterstaat en BEREIK! voor een tijdelijke proef gekozen: de Verkeerscentrale Zuid-West Nederland (VCZWN) van Rijkswaterstaat en BEREIK! zijn samen de Regio VM-desk gestart. Hierbij voerde een klein team van wegverkeersleiders gezamenlijk de taken uit die voorheen door enerzijds de BEREIK!-Regiodesk en anderzijds de verkeersmanagementdesk van VCZWN werden uitgevoerd. BEREIK! verzorgde de inhoudelijke aansturing in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat.

Deze samenwerking is geëvalueerd en levert het volgende op:
-Eén desk en dus één aanspreekpunt voor VM. Kortere communicatielijnen. Betere afstemming en doelgerichter werken en meer onderling vertrouwen.
-Verbetering doorstroming over de beheergrenzen.
-Verbeterde bezetting van de Regio-VM-desk doordeweeks van 06:30 tot 21:00 en op de vrijdagen tot 22.30u en in het weekend van 09:00 tot 17:00 uur
-Betere borging van de inzet regelscenario’s voor werk in uitvoering en grote evenementen.

Reden dus om de samenwerking voort te zetten en afspraken te maken over de borging in de werkprocessen van deze samenwerking. In 2020 wordt ook onderzocht met welke andere verkeerscentrales intensievere samenwerking mogelijk is.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nico van der Mark, n.vandermark@bereiknu.nl.