Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders

10 december 2020

Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders.
De Gemeente Rotterdam is begin december gestart met het gebruik van de applicatie IM Cloud op de verkeersregiekamer.
De applicatie bestaat onder andere uit een log programma, waarin alle incident gegevens worden vastgelegd.
De Regio-VM desk van BEREIK! beschikte al over deze applicatie.
Nu Gemeente Rotterdam is overgegaan naar dezelfde applicatie wordt het uitwisselen van informatie tussen beide operationele desks sneller en eenvoudiger, eveneens ontstaat er voor betrokken wegverkeersleiders een eenduidig beeld over een incident en draagt het bij aan het monitoren van inzet en effect van verkeersmaatregelen.