René Vrugt begonnen als directeur Zuid-Holland Bereikbaar

20 mei 2021

Deze week is René Vrugt begonnen als directeur van het programma Zuid-Holland Bereikbaar. In deze nieuwe samenwerkingsorganisatie werken acht partners samen aan de verbetering van de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Zuid-Holland en het stimuleren van de mobiliteitstransitie. Naast het zo optimaal mogelijk afstemmen van werkzaamheden aan (vaar)wegen en spoor van verschillende overheden in Zuid Holland zal gebiedsgericht werken centraler staan en zal verbinding worden gezocht op uitvoering van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Dit alles om de bereikbaarheid in Zuid-Holland duurzaam te versterken.

In Zuid-Holland Bereikbaar werken samen: de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Drie bestaande samenwerkingsorganisaties - BEREIK!, de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland - gaan per 1 januari 2022 op in de nieuwe samenwerkingsorganisatie die het Programma Zuid-Holland Bereikbaar gaat uitvoeren.

De programmamanager van BEREIK!, Elionne Smit, is in overleg met René Vrugt en de andere partners over de transitie naar de nieuwe organisatie.