RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2020

09 juli 2019

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse
In het voorjaar heeft het Secretariaat RegioRegie, in samenwerking met de grootste weg- en spoorbeheerders in Zuid-Holland, gewerkt aan de Meerjarenplanning en -analyse (MJPA) 2020 en verder. De eindversie is op 9 mei jl. verspreid onder de contactpersonen van RegioRegie bij alle wegbeheerders in Zuid-Holland. De MJPA geeft inzicht in de meeste grootschalige wegwerkzaamheden en evenementen in de aankomende jaren. De analyse van de planningen geeft raakvlakken (lees: risico’s) weer die op basis van de ‘Spelregels RegioRegie Zuid-Holland’ zijn geconstateerd. In de analyse zijn de raakvlakken overzichtelijk per regionaal afstemoverleg weergegeven. Per raakvlak is beschreven wat de afstemverplichtingen zijn tussen de desbetreffende wegbeheerders. Door vroegtijdig de raakvlakken op lange termijn inzichtelijk te maken en door onderling afspraken te maken, beheersen we de risico’s en is de verkeershinder voor weggebruikers minimaal. Veelal door ‘simpelweg’ het verschuiven van wegwerkzaamheden, óf door het slim combineren van werkzaamheden, óf door de uitvoeringsperiode (mét hinder tot gevolg) beter in de vingers te krijgen, kunnen we hinder minimaliseren. Kijk voor meer informatie over RegioRegie Zuid-Holland op de website of neem contact op met de Coördinator RegioRegie, Dick Hillen, dick.hillen@bereiknu.nl