Regionale Smart Mobility bijeenkomsten

20 februari 2017

Het platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) organiseert in maart en april regionale smart mobility bijeenkomsten voor wegbeheerders.  Daar zal worden besproken op welke manier de snelle veranderingen in smart mobility het werk van de wegbeheerder beïnvloeden. Welke vragen leven er? Welke oplossingen zijn er al voor handen? Welke kennis hebben we in huis en welke kennis moet nog worden ontwikkeld? Op 17 maart is de Zuid-Hollandse bijeenkomst in Rotterdam. Lieke Berghout, programmamanager van BEREIK!, is één van de sprekers  en zal toelichten wat in onze regio speelt op dit vlak. Hierbij zal ook de Regionale Routekaart Zuidelijke Randstad aan de orde komen.

De wereld van de smart mobility verandert snel. In het mobiliteitssysteem is een ontwikkeling gaande waarbij voertuigen niet alleen steeds beter met elkaar communiceren, maar ook met zogenaamde coöperatieve systemen van andere partijen. Deze coöperatieve systemen hebben aanzienlijke potentie op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement. Zo kan een kruispunt effectiever geregeld worden als voertuigen communiceren met de verkeersregelinstallatie. En als voertuigen melden waar hun antislipsystemen ingrijpen, kan de wegbeheerder zien waar het glad is en daarop inspelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een scala van functies die zich de komende (tientallen) jaren zullen ontwikkelen en waarvan we de volle breedte nu nog niet kunnen overzien.

Tijdens deze regionale bijeenkomst nemen we je mee in dit plan en inventariseren we wat er op het gebied van smart mobility leeft. Welke vragen zijn er? Welke oplossingen en expertise zijn er al voor handen? Welke kennis hebben we in huis en welke kennis moeten we nog ontwikkelen? Deze en andere vragen komen aan de orde. Benieuwd naar wat er speelt in onze regio en naar de Regionale Routekaart? Schrijf je hier in voor de regionale smart mobility bijeenkomst in Rotterdam op vrijdagmiddag 17 maart.

Meer informatie over de regionale smart mobility bijeenkomsten is te vinden op de website van WOW.