Regionale routekaart: voorbereiden op de toekomst

20 februari 2017

De vaart waarmee technologische ontwikkelingen hun beslag krijgen in de samenleving zorgt ervoor dat plannen maken voor de toekomst ingewikkeld is. Ook in verkeersmanagement. Toch willen we ons voorbereiden op die toekomst; hoe moeten we anticiperen op verwachte veranderingen in Verkeersmanagement, ITS en Smart Mobility? In hoeverre kunnen we door met het huidige areaal en de huidige werkwijze? Welke ontwikkelingen moeten we benutten? Welke kansen zijn er en welke risico’s? En met welke kosten moeten we rekening houden? Kortom, hoe ziet een investeringsstrategie voor de komende vijf tot zeven jaar eruit? Om deze vragen te beantwoorden werken we aan een zogeheten Regionale Routekaart. Een pad naar de toekomst waarin we rekening houden met brede ontwikkelingen, maar ook met de specifieke kenmerken van onze regio. LEES MEER