Proef ‘Zomerdesk’ (samenwerking Regiodesk en Provincie Zuid-Holland)

06 juli 2017

In de maanden juli en augustus 2017 start de Regiodesk in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een proef waarbij twee wegverkeersleiders van PZH diensten gaan draaien op de Regiodesk in Rhoon en daar de taken van de Regiodesk en de PZH-desk combineren.

Het doel van deze proef is te testen of deze samenwerking kan bijdragen aan meer continuïteit in de bezetting, uniformering van werkwijze en een duidelijker aanspreekpunt in contacten. Hiernaast wordt gekeken naar de zichtbaarheid en bruikbaarheid van systemen en de taakbelasting van de medewerkers.

Met meer flexibiliteit en het mogelijk uitwisselen van personeel ‘in geval van nood’ kan naar verwachting de robuustheid van het regionaal operationeel verkeersmanagement worden vergroot.