Online event ‘Samen werken, meer bereiken’ -> 17 juni

22 april 2021

Op donderdag 17 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur organiseert BEREIK! het online event ‘Samen werken, meer bereiken!’.

De huidige uitvoeringsorganisatie BEREIK! heeft het afgelopen decennium samen met wegbeheerders Zuid-Holland invulling gegeven aan verkeersmanagement en bereikbaarheidsvraagstukken in Zuid-Holland. Kerntaken zoals coördinatie op regionaal verkeersmanagement (incl. scenario en ketenbeheer) en het zo goed mogelijk gezamenlijk afstemmen van werkzaamheden en evenementen (RegioRegie) staan centraal en zijn afgelopen jaren doorontwikkeld. Verder levert BEREIK! aan wegbeheerders een gezamenlijk Multidoel Tactisch Kader, een Meerjarenplanningsanalyse (MJPA) en een knelpuntenanalyse. Alles ten behoeve van een zo goed mogelijk bereikbaar Zuid-Holland, waarbij het denken in meerdere modaliteiten vanzelfsprekender wordt. Graag gaan wij d.m.v. workshops met de wegbeheerder in gesprek om ook in de toekomst ‘Samen’ Zuid-Holland bereikbaar te houden. 

Ook wordt het Programma Zuid-Holland Bereikbaar en de per 1 januari 2022 nieuwe uitvoeringsorganisatie met de gezamenlijke missie “Samen slim, duurzaam werken aan een goed bereikbaar en leefbaar Zuid-Holland” tijdens het event toegelicht. Bestaande uitvoeringstaken op het gebied van verkeersmanagement, programmeren en mobiliteitsmanagement zullen dan zoveel mogelijk in samenhang worden uitgevoerd. De huidige uitvoeringsorganisaties BEREIK!, de Verkeersonderneming Rotterdam (VO) en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland zullen onder een nieuwe naam opgaan in deze nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Klik op www.samenhoudenwezuidhollandbereikbaar.nl voor meer informatie over het event of om je aan te melden.