Nieuwe provinciale richtlijn voor verkeersmaatregelen

30 november 2016

Begin oktober heeft de provincie Zuid-Holland een nieuwe versie uitgebracht van de ‘Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen’. Dit is een uniforme leidraad voor een ieder die werkzaamheden op/onder/langs provinciale wegen wil uitvoeren. Met informatie over het aanvraagproces, werkbare uren en bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden ten opzichte van het CROW96B. Aanleidingen voor de nieuwe richtlijn waren een nieuwe werkwijze en het actueel melden van wegwerkzaamheden. Vorig jaar introduceerde de provincie Zuid-Holland namelijk al een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van tijdelijke verkeersmaatregelen, via het digitale verkeersloket (LTC). Nu bijna een jaar later wordt 95% van de aanvragen via dit systeem afgevangen en was het noodzakelijk om het proces hier omheen op te nemen in de richtlijn.

De verkeersmanagers beoordelen de aanvragen door te toetsen of ze conform richtlijn zijn ingediend, de juiste verkeersmaatregelen worden getroffen en of er geen conflicten zijn met andere werkzaamheden. Het doel is om de verkeersveiligheid te borgen en hinder voor weggebruikers als gevolg van werkzaamheden of evenementen te beperken tot een minimum. Daarnaast heeft de provincie in de richtlijn opgenomen dat aannemers verplicht zijn om bij afsluitingen de werkzaamheden actueel aan te melden. Zodoende worden de weggebruikers via de serviceproviders over de werkzaamheden geïnformeerd.

De richtlijn kan ook  voor andere wegbeheerders uitkomst bieden bij het organiseren van verkeersmanagement. Meer informatie: Jerry van Kerkvoorde, adviseur RegioRegie BEREIK! en verkeersmanager provincie Zuid-Holland, j.van.kerkvoorde@bereiknu.nl