Netwerkknelpuntenanalyse Zuidvleugel in Zuid-Holland: waar staat het vast?

21 november 2017

De wegen in Zuid-Holland worden beheerd door 68 verschillende wegbeheerders. Om de doorstroming op die wegen te bevorderen en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat al die verschillende wegbeheerders goed met elkaar samenwerken.

Het is van groot belang dat er een gemeenschappelijke visie wordt ontwikkeld voor het beheren van het verkeer op netwerkniveau in de Zuidvleugel van Zuid-Holland. Hiervoor is het document ‘Tactisch Kader’ opgezet eind 2016. Het Tactisch Kader beschrijft het gebruik van het wegennet in de Zuidvleugel in de reguliere spitsperiode en naar welke afwikkelingskwaliteit de wegbeheerders streven.  Het is een basis voor operationeel verkeersmanagement, onder andere voor het ontwikkelen en evalueren van regelscenario’s.

Knelpunten inzichtelijk maken
Nu het Tactisch Kader gereed is, hebben diverse partijen uit de Zuidvleugel de wens uitgesproken om inzichtelijk te maken welke delen van het wegnetwerk voldoen aan de normen uit het kader, en welke niet. Hiervoor heeft BEREIK! aan de consultants van Goudappel Coffeng gevraagd om een knelpuntenanalyse uit te voeren.

NDW en HERE als databronnen
De analyses worden uitgevoerd voor de ochtendspits (7.00 – 9.00 uur) en avondspits (16.00 – 18.00 uur) op werkdagen in april tot en met juni 2017. In de analyses wordt aangesloten bij de trajecten uit de historische database van het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens), omdat voor de uit te voeren analyses betrouwbare historische rijsnelheden en reistijden nodig zijn. De historische rijsnelheden en reistijden worden vergeleken met de normen uit het Tactisch Kader.

Voor een deel van trajecten op het wegnetwerk zijn er geen reistijden beschikbaar in het NDW. Deze trajecten worden aangevuld met FCD-data van HERE.

Heldere resultaten
Deze analyse biedt aan wegbeheerders en RVT de mogelijkheid om maatregelen te prioriteren.

Omdat BEREIK! deze analyse in een keer voor het hele netwerk in de regio uitvoert, krijgt men inzicht in de wegen van wegbeheerders die zelf geen monitoringsprogramma hebben en maakt men de wegen van verschillende wegbeheerders vergelijkbaar (niet iedereen monitort op dezelfde wijze).

De resultaten van de analyse worden met een volledige onderbouwing en een visuele weergave op een set kaarten overzichtelijk en duidelijk gepresenteerd. Daarnaast wordt een bestand met gegevens op detailniveau opgeleverd, zodat in het vervolg het RVT samen met de wegbeheerders kan kijken naar oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen.

De consultants van Goudappel Coffeng worden begeleid door een team van mensen geselecteerd uit de BEREIK! moederorganisaties (MRDH, PZH, Rijkswaterstaat). De resultaten van de analyse worden eind november 2017 verwacht.

Afbeelding: Docplayer