Moving Traffic team in top 3 voor de WOW-prijs 2017

10 oktober 2017

Het project 'Moving Traffic A20 Rotterdam' was genomineerd voor de WOW-prijs 2017.

Op 5 oktober tijdens de WOW-dag in De Doelen in Rotterdam maakte de jury de winnaar, Amsterdam Rainproef , bekend. Hierbij was ‘Moving Traffic’ als één van de top 3 projecten van het jaar genoemd.

Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Bereik! en De Verkeersonderneming werken al jaren samen om de verkeersstromen op de A20 gaande te houden. Data-analisten, ICT’ers en verkeerskundigen komen in een team bij elkaar om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, en die in praktijk te brengen. Zij vormen gezamenlijk het Moving Traffic- team dat het verkeer beter laat doorstromen met behulp van de bestaande technische systemen en aanwezige infrastructuur.

Analyse van Big Data

De verkeersstromen wordt gereguleerd via matrixborden boven de snelweg, toeritdosering bij de opritten en verkeerslichten op het stedelijke wegennet. Deze systemen leveren grote hoeveelheden data op. Op dagen dat het reguliere spitsverkeer zonder file werd afgewikkeld, bleek uit analyse van Big Data hoe dat kwam: door een combinatie van goede weersomstandigheden, geen noemenswaardige incidenten, het rijgedrag van de automobilisten en een goede afstemming van de systemen, passend bij het verkeersaanbod.

Kracht van de samenwerking

Het Moving Traffic-team zette de automobilist en zijn reis centraal en keek daarbij over de grenzen van ieders eigen wegennet heen. Met hun eigen praktijkervaring, maar ook met de lessons learned uit andere regio’s (o.a. Amsterdam, Utrecht) én door de verschillende verkeerssystemen steeds beter met elkaar te laten samenwerken, lukte het om de reistijd op het drukste deel van de A20 aantoonbaar te verbeteren.  Op de rijksweg zelf worden 20 procent minder voertuigverliesuren waargenomen, op het onderliggende wegennet neemt daarvoor  de reistijd  in mindere mate toe. Per saldo is er  een netto resultaat becijferd op 14 procent minder voertuigverliesuren.

Juryrapport over Moving Traffic A20

“Moving Traffic  A20 veroverde een finaleplaats vanwege het bewezen resultaat: een significante vermindering van het aantal voertuigverliesuren (gemiddeld 14 procent) op de rijksweg A20 bij Rotterdam, het grootste fileknooppunt van Nederland. Hierbij is vooral naar een slimme manier van automatisering gekeken. Het innovatieve van de aanpak schuilt in de koppeling van allerlei databestanden en hoe analyses daarvan, zonder omhaal, dus snel, worden vertaald in praktische en effectieve maatregelen. Dankzij de ruimte/bevoegdheden die de bestuurders aan het projectteam geven. Met deze pragmatische aanpak maakt Moving Traffic A20 duidelijk, dat beleidsmakers en beheerders van infra duurzaamheid niet zonder (weg)gebruikers kunnen realiseren.”

Vervolgstappen

Belangrijk aandachtspunt voor de  vervolgstappen  is om een goede balans te blijven  bewaren tussen de effecten op hoofd- en onderliggend wegennet. Door de open en constructieve samenwerking  is er voldoende oog voor de verschillende belangen naast het overstijgende gezamenlijke belang van de reiziger die van A naar B wil.  Nu wordt gekeken of het project in aanpak kan worden gekopieerd en vertaald naar andere trajecten.

Veel inzendingen WOW-prijs

Het animo voor de WOW-prijs was dit jaar ongekend groot. Platform WOW ontving maar liefst 58 inzendingen. En de inzendingen waren van hoge kwaliteit. Des te meer bijzonder dat het Moving Traffic project bij de top drie zat.

Wij feliciteren de winnaar , Amsterdam Rainproef!

 Presentatiefilm 'Moving Traffic A20'

 Foto: Platform WOW