Monitoring bij afsluiting Wantijbrug

05 maart 2020

Het regelscenario bevat niet alleen DRIP-schakelingen maar ook schakelingen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarmee de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd.

Het grote deel van de uitvoering van het scenario gebeurt door de RegioDesk van BEREIK!. Gemeente Dordrecht heeft in de eerste paar weken het verkeer in de eigen gemeente zelf gemonitord en VRI-schakelingen bijgestuurd. Uitwisselen van verkeersinformatie tussen verschillende wegbeheerders was hierbij belangrijk. 
BEREIK! heeft de gemeente Dordrecht hierin ondersteund, door hen gebruik te laten maken van hetzelfde logsysteem waarin de RegioDesk BEREIK! al hun scenario-inzet en bevindingen vastlegt. Op deze wijze waren verstoringen van het hoofdwegennet, welke impact hadden voor de gemeente, inzichtelijk en kon de gemeente zelf de juiste verkeerskundige maatregel treffen.

Zowel de RegioDesk BEREIK! als de gemeente Dordrecht zijn beide positief. Ze geven allebei aan dat het inzichtelijk hebben van elkaars scenario-inzet en het delen van onderlinge (verkeers) informatie, tussen wegbeheerders een positieve bijdrage levert aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming.

In de loop van 2020 wordt door BEREIK! de mogelijkheden van de inzet van dergelijke monitoring verder onderzocht.