'Mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement moeten samenkomen'

06 april 2017

De Zuidelijke Randstad staat, net als veel andere regio’s in Nederland en daarbuiten, voor grote mobiliteitsuitdagingen. Bovendien werken er in deze regio maar liefst 68 wegbeheerders. Dat betekent dat er ook een grote samenwerkingsuitdaging ligt. Kan smart mobility bijdragen aan het oplossen van de problemen? En welke rol spelen de weggebruikers daar zelf bij? Smart Mobility Stories vroeg het aan BEREIK! en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Een korte introductie. BEREIK! is het samenwerkingsverband van 68 wegbeheerders voor verkeersmanagement in Zuid-Holland. Het wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeenten Den Haag en Rotterdam, en het Havenbedrijf Rotterdam. De MRDH vertegenwoordigt 23 gemeenten binnen BEREIK! Naast een betere bereikbaarheid van het gebied streeft de MRDH ook naar economische vernieuwing, transitie naar toonaangevende duurzaamheid en attractiviteit van de regio. Patrick van Norden, regisseur verkeersmanagement en wegenstructuur bij MRDH: ‘Om onze economische en bereikbaarheidsdoelen te bereiken is het in deze regio noodzakelijk dat de wegbeheerders samenwerken en duidelijke afspraken maken. We signaleren en bespreken problemen en zoeken naar slimme samenwerkingen voor verkeersmanagement en smart mobility.’

Samenwerkingsuitdaging
Met zoveel verschillende wegbeheerders ligt er een grote samenwerkingsuitdaging. Lieke Berghout, programmamanager bij BEREIK!: ‘Ten eerste is er operationele afstemming tussen de wegbeheerders. Bijvoorbeeld bij een ongeluk. De verschillende verkeerscentrales communiceren met elkaar en zijn technisch aan elkaar gekoppeld. Daardoor zijn de wegkantsystemen van de verschillende wegbeheerders op elkaar afgestemd, wordt de weggebruiker juist geïnformeerd en kan het verkeer zo goed mogelijk doorstromen. Hier hebben we de afgelopen jaren met succes veel energie in gestopt. We voorzien dat we systemen nog beter aan elkaar kunnen koppelen. Maar wat je daarvóór kunt doen is ervoor zorgen dat er zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt. Zo plannen we geen wegwerkzaamheden tegelijk op parallelle routes en voorkomen we onnodige files.’

 

"We hebben de helft van de file-top 10 in onze regio. En dit probleem wordt alleen maar groter." - Lieke Berghout, BEREIK!

Mobiliteitsuitdaging
Ook op het gebied van mobiliteit kent de Zuidelijke Randstad grote uitdagingen. ‘We hebben helaas de helft van de file-top 10 in onze regio. En daar wordt de stedelijke hinder niet in meegenomen’, vertelt Lieke. ‘Dit probleem wordt alleen maar groter. Niet alleen vanwege de huidige economische groei, maar ook omdat er een aantal grote onderhoudsprojecten aankomt. De Maastunnel, een belangrijke oeververbinding in Rotterdam, is zo’n project. Die gaat vanaf zomer 2017 twee jaar lang in één richting dicht. Omdat het nu al druk is, redden we het niet met verkeersmanagement alleen. Gebruikers in onze regio zullen hun gedrag dus moeten veranderen.’

Mobility as a service
Maar wat voor de ene automobilist een alternatief is, werkt voor de ander niet. Maatwerk is nodig. Met digitalisering en slimme systemen in auto’s en op smartphones kan vooral het bedrijfsleven dit maatwerk bieden. Sociale media kunnen zorgen voor het gericht informeren van gebruikers op de route. Lieke: ‘Het liefst informeren we de gebruikers rechtstreeks over de komende werkzaamheden, over de impact daarvan op hun reis, en over de alternatieven die het beste bij hen passen. In Rotterdam is al veel ervaring opgedaan met Mobility as a service. Dat gaat ook uit van persoonlijke alternatieven in de vorm van een palet aan mobiliteitsdiensten die de reiziger ontzorgen, zowel vóór als tijdens de reis. Daarnaast kijken we wat we extra kunnen doen met smart mobility-oplossingen bij de onderhoudswerkzaamheden aan de Maastunnel. Daar zien we veel kansen voor de verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Zo willen we reizigers die de spits mijden persoonlijk informeren over grote stremmingen op dagen dat ze wél de auto gebruiken.’

 

De Maastunnel in Rotterdam verbindt de oevers van de Nieuwe Maas

Twee werelden
Patrick vult aan: ‘Op dit moment zijn verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement twee werelden die nog ver uiteen liggen. Wegbeheerders sturen het verkeer met borden, ge- en verboden en wegkantsystemen. Ook marktpartijen kunnen met slimme diensten en appjes sturing geven aan het verkeer. Maar dat hoeft niet per se sturing in dezelfde richting te zijn. Daarom is het zo belangrijk dat verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement bij elkaar komen en ons helpen met het oplossen van onze mobiliteitsproblemen. Dat doen overheden en het bedrijfsleven al in Talking Traffic. Uiteindelijk zal ook de consument daarbij moeten worden betrokken. Die is immers de sleutel tot succes bij het gebruik van deze slimme oplossingen.’

 

"De weggebruiker is de sleutel tot succes bij het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen." - Patrick van Norden, MRDH

Reisgedrag en rijgedrag
De weggebruiker kan dus zelf een bijdrage leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblemen. Lieke: ‘Daarbij kijken we niet alleen naar mobiliteit, maar ook naar het aanpassen van reisgedrag door de spits te mijden en gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.’ Patrick: ‘Ook het rijgedrag is van invloed. De doorstroom van het verkeer wordt namelijk in hoge mate bepaald door bijvoorbeeld de manier waarop automobilisten invoegen en afstand houden tot hun voorganger, hun snelheid en het onderhoud van hun auto. Goed rijgedrag verkleint bovendien de kans op ongevallen. Automobilisten moeten daarbij worden ondersteund. Want vinden we eigenlijk niet allemaal van onszelf dat we goede rijders zijn?’

Opschalen
Het mobiliteitsprobleem van de Zuidelijke Randstad houdt niet op bij de regiogrens en stopt niet na de grote onderhoudsprojecten. Lieke: ‘Alle regio’s en diverse organisaties zijn bezig met dezelfde zoektocht en hebben elkaars kennis nodig. Zo willen wij voor het onderhoudsproject aan de Maastunnel samenwerken met De Innovatiecentrale, zodat zij met hun expertise naar deze verkeersuitdaging kunnen kijken.’ Patrick: ‘Als pilots regionaal succes hebben, moeten we regio-overschrijdend opschalen. Zo kunnen we voorkomen dat wat in regio A goed werkt, in regio B opnieuw moet worden bedacht.’

In Smart Mobility Stories komen partners aan het woord over ontwikkelingen van applicaties op het gebied van smart mobility (connected en coöperatieve oplossingen voor verkeersmanagement, zoals innovatieve diensten, in-car technologieën en wegkantsystemen). Smart Mobility Stories is een product van AutomotiveNL, DITCM Innovations, De Innovatiecentrale en het ITS Bureau. Meer Smart Mobility Stories lezen of je hiervoor inschrijven? Dat kan via deze link.