Marktverkenning Smart Mobility bij wegwerkzaamheden

15 januari 2018

‘Smart Mobility’ is een verzamelbegrip waaronder veel ontwikkelingen vallen. Rond minder hinder projecten concentreren wij ons op mobiliteit, data, digitale informatievoorziening en online kaarten. ‘Smart Mobility’ maatregelen kunnen zo als aanvulling op de raditionele maatregelen bij de wegwerkzaamheden gezien worden: de reiziger ontvangt de informatie over zijn route digitaal, vaak via een app, en de gebruikte informatie is een nodige mix van collectieve en persoonlijke data.

De wereld van Smart Mobility verandert snel. Om Smart Mobility oplossingen onderdeel te laten worden van de huidige maatregelpakketten is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er mogelijk is op het gebied van informatie en informatievoorziening.

We hebben een brede marktverkenning uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat marktpartijen nu, en in de nabije toekomst, kunnen bieden op het gebied van Smart Mobility. Op die manier wil BEREIK! kansen benutten voor het inzetten van (nieuwe) innovatieve toepassingen vanuit de markt. Het doel is om hinderprojecten, wegbeheerders en/of evenementen te inspireren om weggebruikers met behulp van Smart Mobility zo goed mogelijk te informeren over verwachte hinder en alternatieve vervoerswijzen.

BEREIK! heeft dit overzicht niet alleen opgesteld. Een team van verkeerskundig adviesbureau XTNT, ‘Ingenieur á la carte’ en ‘Van Hees Communicatie’ heeft BEREIK! hierbij geholpen door interviews te houden met verschillende marktpartijen.

Als bijlage treft u het document ‘Zuid-Holland Bereik!baar met Smart Mobility –Marktverkenning’ aan. Wij nodigen u uit om dit document in uw organisatie te verspreiden zodat uw collega’s er ook kennis van kunnen nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op 9 november 2017 organiseerde BEREIK! de ‘Kennisdag Smart Mobility bij wegwerkzaamheden’. Een impressie van deze dag is hier terug te lezen.