Lancering Verkeersvoorspeller 2.0

28 juni 2018

De basisversie van de Verkeersvoorspeller 2.0. staat nu online.  Een groep gebruikers kan deze basisversie testen en feedback geven. De feedback wordt verzameld en meegenomen in de nieuwe release, mogelijk al voor de zomervakantie. Vervolgens zal de bestaande versie (1.4) worden uitgefaseerd.

Incidenten voorspellen
Onvoorspelbare incidenten en hoogtemeldingen bij tunnels maken naast de dagelijkse files het vaak extra druk op wegen in de regio. Het is lastig om hier adequaat op in te spelen met verkeersmanagementmaatregelen.
De Verkeersvoorspeller van Fileradar combineert actuele verkeersinformatie met historische data en voorspelt daarmee hoe een file zich verder in de tijd ontwikkelt. De wegverkeersleiders van de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en van de Regiodesk van BEREIK! zijn aan de slag gegaan met dit systeem. De Verkeersvoorspeller ondersteunt de wegverkeersleiders bij het maken van beslissingen om al dan niet maatregelen in te zetten. Het systeem is daarom zinvol gebleken.

Training
Een basistraining van de Verkeersvoorspeller 2.0 werd op 23 april jl. in de verkeerscentrale in Rhoon gehouden. Een goed bezochte en zinvolle bijeenkomst waarbij alle  ROVM (Regionaal Operationeel Verkeersmanagement) partners met een verkeerscentrale aanwezig waren. Tijdens de training is kort besproken hoe de ontwikkeling van de Verkeersvoorspeller 2.0 er uit komt te zien en welk (test)proces hiervoor gevolgd gaat worden. Daarnaast is er veel tijd besteed aan het bekijken van de nieuwe gebruiksinterface van de voorspelapplicatie en hebben deelnemers  even kunnen oefenen en ‘spelen’ met de applicatie.

Aangepaste gebruikersinterface
De belangrijkste ontdekking  is dat de gebruikersinterface van de Voorspeller 2.0 wel wezenlijk anders is dan de oude applicatie. Daarbij heeft de ontwikkelaar goed geluisterd naar de ervaringen die uit de evaluatie van de vorige proef naar voren zijn gekomen: makkelijker bij de belangrijkste  basisfunctionaliteiten kunnen komen en overzichtelijker door complexe functionaliteiten weg te laten. Belangrijke verandering is ook dat voor het provinciaal en stedelijk wegennet gebruik wordt gemaakt van floating car data waardoor de kwaliteit van de voorspellingen op deze weggedeelten aanzienlijk is verbeterd.  Door gebruik te maken van beschikbare MRM (MeetRaaiManager) data afkomstig uit het MotorwayTrafficManagement-systeem (MTM)  is ook de snelheid waarmee nieuwe voorspellingen gemaakt kunnen worden merkbaar toegenomen. Vanuit die basis kunnen nu vervolgens de afgesproken ontwikkelingen in nieuwe functionaliteiten stapsgewijs worden toegevoegd.

De basisversie wordt nu met een groep gebruikers gedeeld om te testen in de praktijk. De bevindingen hiervan kunnen als feedback gegeven worden aan de ontwikkelaar om de applicatie verder te verbeteren in performance, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het moet immers een dagelijkse gereedschap worden.

Meer informatie?  Neem contact op met Bob Dodemont (BHJN.Dodemont@portofrotterdam.com)