Intentieovereenkomst SimSmartMobility ondertekend

20 februari 2017

Op 27 januari lanceerden Connecting Mobility, TNO en TU Delft het eerste prototype van SimSmartMobility. Dit is een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel. Tijdens het SmartTogether event op vrijdag 27 januari in Ede werd daarvoor een intentieverklaring ondertekend door 19 organisaties, waaronder BEREIK! Met het platform willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van SmartMobility-diensten en –producten én aan de positie van Nederland als koploper.

Door de intentieverklaring te ondertekenen, spreken alle partijen het belang uit van het onderwerp Smart Mobility en hun intentie om daar het komende half jaar met elkaar verder over in gesprek te gaan. Smart Mobility gaat over zelfrijdende auto’s, deelauto’s, nieuwe OV-oplossingen en informatisering van de auto. Maar ook over slimme verkeerslichten en slimme verkeersinformatiesystemen. BEREIK! kan een waardevolle bijdrage leveren aan het platform door cases en projecten aan te dragen vanuit de ontwikkeling van de Regionale Routekaart en de aankomende grote onderhoudsprojecten, zoals de Maastunnel, Koningskade/Raamweg en de Rijnlandroute.

Meer weten over SimSmartMobility? Bekijk het filmpje of bezoek de website.