Informeren van weggebruikers via notificaties in een app is zinvol gebleken

20 februari 2018

BEREIK! heeft in 2017 in samenwerking met XTNT ‘pushberichten’ en ‘virtuele DRIPs’ ingezet bij hinderprojecten, zoals de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam.  De bedoeling was om de weggebruikers en overheden kennis te laten maken met de mogelijkheden van smart mobility in de regio en op deze manier smart mobility onderdeel te maken van verkeersmanagement.

Met de ‘pushberichten’ en ‘virtuele DRIPs’ kunnen de reizigers doelgericht informatie krijgen over hun traject als ze daadwerkelijk in de buurt van het hinderproject rijden. Met een bereik van ruim 41.000 unieke weggebruikers bij de Maastunnel en tot ruim 22.000 unieke weggebruikers in de week voor de afsluiting van het Baljuwplein hebben veel mensen de ‘pushberichten’ gezien. Hiernaast hebben de virtuele DRIPs (gesproken berichten) nog eens bijna 26.000 weggebruikers bereikt in een weekend. Dit zijn vooral weggebruikers die op de onderliggende en binnenstedelijke wegnetten reden.

Extra maatregel om reizigers te informeren
De smart mobility maatregelen hebben de meeste impact bij hinderprojecten met zware tot zeer zware hinder. Pushberichten hebben het meeste zin bij tijdelijke hinder, zoals een evenement, een wijziging in het wegennet of wijzigingen in fasering van een langlopend renovatieproject. Virtuele DRIPs hebben met name toegevoegde waarde bij evenementen of bij een wijziging in het wegennet of verkeersstructuur.  De inzet van de maatregelen is echter altijd afhankelijk van de desbetreffende situatie. Daarom moet de situatie telkens per keer beoordeeld worden.

Er zijn veel verschillende verkeersapps op de markt en elke automobilist heeft zijn eigen keuze gemaakt bij het gebruiken van een dergelijke app. Een persoon zal niet snel meerdere apps tegelijk gebruiken. Daarom is het overwegen waard om notificaties via verschillende apps te versturen. Op deze manier worden zoveel mogelijk automobilisten bereikt.

Evaluatie inzet Smart Mobility Maastunnel en blik op de toekomst