Informatiestromen voor Smart Mobility in kaart gebracht

18 september 2018

Smart Mobility is een belangrijk thema binnen verkeersmanagement. De focus ligt hierbij op slimme, snelle en persoonlijke reisinformatie.  BEREIK! heeft als doel om Smart Mobility in te zetten om weggebruikers beter te informeren. Het afgelopen jaar is daarom gewerkt aan het project “Informatiedesk”. In opdracht van BEREIK! heeft het adviesbureau XTNT de verschillende schakels in het informatieproces in kaart gebracht en aanbevelingen ter verbetering opgesteld.

‘Informatiedesk’ suggereert een fysieke werkplek, maar in feite gaat het om een vernieuwde taakverdeling of een systeem.  De informatiedesk is een toevoeging op de bestaande centrales van Zuidvleugel om nuttige informatie te verzamelen en verspreiden over onder andere verkeersdrukte of incidenten.

XTNT concludeert in haar eindrapport dat met de huidige databronnen de informatiebehoefte van de eindgebruiker wel gedekt wordt, maar dat er zeker verbeteringen mogelijk zijn. De data over bijvoorbeeld evenementen of brugopeningen is niet altijd compleet of correct. Een beter overzicht van (regionale) evenementen is nodig om te kunnen inspelen op toename van verkeer. Verder kan de communicatie tussen de verschillende centrales beter. Vooral wat betreft de snelheid van informatie verspreiden kunnen processen aangescherpt worden. Er zijn al acties in gang gezet om de informatievoorziening over incidenten (oorzaak, duur en effect) te verbeteren. Daarnaast staat er een takenpakket voor de informatiedesk in dit rapport om vervolgens verdere stappen te gaan bepalen.

Het eindrapport “Informatiedesk” van XTNT biedt  een goed overzicht van verbeteringen die door BEREIK! kunnen worden ingezet om het informatieproces richting de reiziger  verder te kunnen professionaliseren.