Geslaagd lustrumsymposium

14 juni 2016

Hoe zorg je ervoor dat verkeersmanagement in één van de dichtst bevolkte regio’s van Nederland op orde blijft in een veranderende samenleving, waarbij technologische ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn? Door te blijven zorgen voor gedegen gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende wegbeheerders. En door wellicht in de toekomst nog een stap verder te gaan: één gezamenlijk beheersapparaat, nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en consolidatie van de rol die alleen de overheid kan vervullen: kaders stellen en handhaven. Kortom, door een organisatie als BEREIK! verder uit te bouwen.

Dat waren enkele van de conclusies uit de bijeenkomst van 14 juni jongstleden, waarbij BEREIK! samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam vijf jaar succesvol gezamenlijk verkeersmanagement in Zuid-Holland vierde en een voorschot nam op de komende vijf jaar.

    

Voorkomen voertuigverliesuren

Tegen de achtergrond van de historische trams van de Haagsche Remise passeerden de vele mijlpalen uit vijf jaar gecoördineerde regievoering over de verkeersstromen in Zuid-Holland de revue. Bijvoorbeeld: systemen langs de wegen van 18 wegbeheerders bijeengebracht in één gekoppelde verkeerscentrale in Rhoon. Dat wil zeggen: 340 DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen), 670 op afstand te bedienen VRI's (verkeersregelinstallaties) en bijna 800 camera’s; bruikbaar voor 124 met één druk op de knop inzetbare draaiboeken voor spitsdrukte, evenementen en incidenten. Ruim 11.500 inzetten over vijf jaar tijd, die de bereikbaarheid van de regio in de hand hielden op gewone dagen, maar ook tijdens grote incidenten en evenementen als de NSS en de Giro d’Italia. Verkeersingrepen die in veel gevallen ernstige hinder wisten te voorkomen. Dit zorgde voor absolute baten, gemeten in vermeden voertuigverliesuren, groeiend van 7,9 miljoen euro in 2012 naar 12,9 euro in 2015, met verdere stijging voorzien voor de komende jaren.

Mensen zetten de toon

Aan de hand van een infographic die de rol van BEREIK! in één beeld weergeeft, schetste elk van de moederorganisaties vanuit de eigen optiek de ontwikkeling over de tijd en de toegevoegde waarde van de BEREIK!-samenwerking. Van praten en plannen op papier naar concrete en zichtbare dagelijkse effecten op straat. Van coördinatie per telefoon naar technisch gekoppelde verkeerscentrales en een gezamenlijke regievoering. Maar, zo constateerde opdrachtgever Arjan Driesprong: “Niets van dit alles had kunnen gebeuren zonder de inzet van al die gemotiveerde mensen, die vanuit de eigen organisaties binnen BEREIK! dag in dag uit de toon zetten, door effectief beleid op te stellen en dit beleid vervolgens adequaat uit te voeren.”

Klinkende muziek

Al eerder werd BEREIK! vergeleken met een orkest, waarin iedere organisatie haar eigen partij speelt, en waaruit, dankzij strak dirigeerwerk, de mooiste muziek opklinkt. Deze middag werd de symboliek tastbaar gemaakt, door elk van de zes moederorganisaties een eigen instrument aan te reiken en ze daarmee samen met Jasper Smit en De Biscuits klinkende muziek te laten neerzetten. Een variatie op het nummer Lovely Day van Bill Withers werkte aanstekelijk: “Samenspel, met BEREIK!, we hebben samen veel BEREIK!t”.

Carlo van de Weijer: Transport wordt schoon, veilig en betaalbaar

Deze georkestreerde aanpak zette de toon voor een informeel tweegesprek tussen programmamanager Lieke Berghout en gastspreker Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility TU/e en Global Expert ITS voor TomTom, die zijn visie op mobiliteit geanimeerd en bevlogen uit de doeken deed. In razend tempo neemt hij de zaal mee langs de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren en blikt vooruit naar wegen vol autonome auto’s die zich voortbewegen over slimme snelwegen met slimme verkeerslichten en slimme rotondes. “Wat nou minder voertuigverliesuren – als je achter het stuur kunt werken is een file nooit meer verlies van tijd!”.

   
 

Wat wil Carlo van de Weijer BEREIK! meegeven voor de komende periode? “Jullie kennen allemaal Marchetti’s Constant: 1.06  uur per dag willen we mobiel zijn – dat zit in onze genen. Een uur per dag jezelf verplaatsen naar een andere omgeving heeft blijkbaar evolutionair nut en maakt mensen dus blij, zelfs als het betekent dat ze ongelukken voor lief moeten nemen. Dat kun je als overheid niet platslaan. Wat je wel kunt doen is het op zo’n manier laten gebeuren dat je er andere mensen niet te veel mee lastig valt: zorg ervoor dat autorijden schoon en veilig is en economisch voordeel biedt: faciliteer dat als overheid. Met mobiliteitsgeluk houd je de mens rustig (zoiets als ooit met Brood en Spelen) – je voldoet dus als wegbeheerders aan een fundamentele behoefte van de mens. Ga dat proces steeds meer strategisch faciliteren in plaats van op korte termijn bijsturen. Als jullie daarin een coördinerende rol oppakken, wordt jullie rol niet minder maar meer!”

Lees hier het uitgebreide verhaal van Carlo van de Weijer.

Speeddating in de tram

In vijf feestelijk versierde trams kregen de gasten een korte inkijk in vijf actuele onderwerpen:

  1. De Blauwe Golf Verbindend
  2. Vracht op de weg
  3. Big Data in verkeersmanagement
  4. Human Factors
  5. Slimme verkeerslichten

In sessies van 15 minuten doken ze de aan de hand van vraaggesprekken, spellen en pitchpresentaties snel en doelgericht de diepte in. De inbreng van experts uit alle gelederen leverde een rijke oogst aan input voor toekomstig beleid. “We treffen elkaar niet vaak in zo’n brede samenstelling. Het was fijn om nu met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over bijvoorbeeld de optimale manier om big data in verkeersmanagement in te zetten. Ik neem een mooie agenda mee naar het eerstvolgende interdisciplinaire overleg,” aldus Patrick van Norden van MRDH.

Klik hier voor een uitgebreide terugkoppeling van de tramsessies met achtergrondinformatie en contactgegevens.

Niet alleen

Een muzikale samenvatting van de dag door Jasper Smit en De Biscuits, gevat in de tonen van “Ik kan het niet alleen” van De Dijk, liet ruimte voor solorollen voor Rick de Jager (gitaar, PZH) en Pedro van Dorst (basgitaar, Regiodesk BEREIK!). Voor de tweede keer die middag deed de hele zaal mee, waarna er nog lang werd nagepraat en genetwerkt bij een hapje en drankje.

Benieuwd naar alle leuke foto's? Bekijk het fotoalbum!