Gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat zetten de regelaanpak in

21 november 2017

Op donderdagmiddag  9 november jl. is de regelaanpak op de kleine ruit in Den Haag –met het doorknippen van een heus lintje - officieel in werking getreden. De kleine ruit is het rechthoekige netwerk van de A12, N14, A4en S101, aan de Noordoostzijde van Den Haag. Met de regelaanpak worden de verkeerslichten op een andere manier aangestuurd; problemen op wegvak a kunnen nu leiden tot een andere instelling van bijvoorbeeld een verkeerslicht op locatie b om hiermee het probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Deze nieuwe methode reduceert het gebruik van regelscenario’s en automatiseert de optimale inzet van maatregelen.

 Aan de vrolijke ingebruikstelling gingen wel wat stappen vooraf. De laatste stap daarin was een gezamenlijke instructie voor de wegverkeersleiders van de Regiodesk en van de verkeerscentrale van Den Haag. Voorafgaand daaraan hebben verkeerskundigen van Rijkswaterstaat en Den Haag samen gekeken hoe ze de regelaanpak goed konden implementeren op dit deel van het netwerk. Dat was nog een hele klus aangezien er nog beperkte ervaringsvoorbeelden zijn. Ook hadden de verkeerskundigen de uitdaging meegekregen om het project uit te voeren zónder aanvullende systemen op straat. Dit maakte het uitvoeren van het project moeilijker, maar als het bevalt dan kan het systeem zonder extra kosten in werking blijven en weten we dat het ook op andere plekken inzetbaar is.

 Landelijke leerervaringen

Meer wegbeheerders hebben interesse in de ontwikkeling van de regelaanpak. Het LVMB (Landelijk Verkeersmanagementberaad) heeft deze initiatieven bij elkaar gebracht. Begin 2017 zijn hieruit de richtlijnen, beleidsregels en werkinstructies voor de Landelijke Regelaanpak vastgesteld. De ervaringen uit projecten zoals die in Den Haag kunnen gebruikt worden om deze producten nog beter te maken. De ervaringen bij het implementeren van de regelaanpak zijn al gedeeld. Op dit moment wordt het systeem in Den Haag nog ingeregeld. De evaluatieperiode  moet uitwijzen wat de precieze verkeerskundige effecten zijn.

 Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Regelaanpak Haagse Ruit? Neem dan contact op met Ron Hartman (ron.hartman@denhaag.nl) of Jeroen Korving (jeroen.korving@rws.nl).