Geen onaangename verrassingen rondom het bloemenpark: Keukenhofscenario leidt het verkeer

26 april 2018

De lente komt er nu echt aan. Een van de vaste tekens van het voorjaar is de opening van de Keukenhof in Lisse, met tienduizenden bezoekers in de weekenden een van de drukst bezochte attracties in de regio.

De BEREIK! Regiodesk in Rhoon is voorbereid om de verkeersstromen en daarmee de bezoekers –letterlijk-  in goede banen te leiden.  Dit gebeurt via het netwerkmanagementsysteem  in de Verkeersmanagementcentrale Zuid-West Nederland (VCZWN). Hiermee worden alle DRIP’s en VRI’s in de regio met een paar muisklikken ingeschakeld! Zelfs tekstkarren die op het terrein van de Keukenhof zijn neergezet om het verkeer verder te begeleiden, worden via de Regiodesk bediend. Dit is mogelijk omdat de vier wegbeheerders rondom de Keukenhof (Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat) services aan de Regiodesk beschikbaar hebben gesteld.

 Voor de weggebruiker betekent deze samenwerking een duidelijk voordeel. De automobilisten worden eerder op de route geïnformeerd via de DRIP’s en de tekstkarren. VRI’s zijn geprogrammeerd om eerder anticiperen op hinder. Het verkeer wordt al op provinciale en rijkswegen geattendeerd op de drukte. Voor wegbeheerders betekent dit dat zij weggebruikers kunnen bedienen ook als zij zelf niet aanwezig zijn in hun verkeerscentrale.
De volgende stap is dat een deel van het scenario automatisch op basis van NDW-data (o.a. snelheden en reistijden) wordt ingezet. Hiermee wordt tijdens dit seizoen nog geëxperimenteerd.

In de eerste plaats is dit het resultaat van de goede samenwerkingservaringen tussen de wegbeheerders in de afgelopen jaren. Daarop kon worden voortgeborduurd. Daarnaast was het door technische ontwikkelingen ook mogelijk om de systemen te koppelen via het netwerkmanagementsysteem MobiMaestro.
Onder trekkerschap van de Regiodesk is het scenario geüpdatet en vervolgens met behulp van verkeerskundigen van Rijkswaterstaat geconfigureerd in MobiMaestro. In de afgelopen jaren is al ervaring opgedaan met verkeersmanagement rond de Keukenhof. Het feit dat de alle wegbeheerders het mogelijk maken dat hun maatregelen vanuit een andere verkeerscentrale gecoördineerd worden ingezet  getuigt van een uitstekende samenwerking en onderling vertrouwen.