Floating car data

22 december 2016

Succesvolle pilot
In het najaar van 2016 hebben provincie Zuid-Holland en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) een pilot ‘Floating Car Data’ uitgevoerd. Doel van de pilot was om te zien hoe bruikbaar deze data zijn voor het berekenen van reistijden. Ook is gekeken naar welke indicatoren geschikt zijn om de kwaliteit van floating car data te bepalen. Lees meer over deze pilot in het artikel in NM Magazine.

Veel interesse voor floating Car Data
Na de succesvolle pilot heeft provincie Zuid-Holland, in samenwerking met de NDW een aanbesteding gedaan voor het inwinnen van floating car data. Dat betekent dat de provincie vanaf 2017 informatie over reistijden en snelheden ontvangt van mobiele bronnen in voertuigen zoals navigatiesystemen en mobiele telefoons. Al deze data worden door leveranciers samengevoegd tot kant-en-klare verkeersgegevens, die de provincie vervolgens gebruikt om het verkeer te informeren en te sturen. Hier worden ook wegkantsystemen voor gebruikt, maar de moderne techniek van floating car data biedt voordelen en is een betrouwbaar alternatief voor de toekomst. Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloot onlangs om floating car data te gaan inwinnen. En ook andere NDW-partners zijn geïnteresseerd en beraden zich over de mogelijkheid om deze data landelijk in te kopen.