Effect Corona-maatregelen op RegioDesk en projecten

09 april 2020

De Corona-maatregelen hebben effect op ieders werk. Ook op die van de wegverkeersleiders. Voor de medewerkers op de RegioDesk is het inzetten van maatregelen op de weg vanuit huis niet mogelijk. Maar door de Corona-maatregelen zijn er veel minder files op de weg en is er minder hinder. Dus met ingang van 17 maart is de bezetting op de RegioDesk teruggebracht van 2 naar 1 operationele wegverkeersleider per dienst. De andere medewerker werkt zoveel mogelijk thuis aan advieswerk. 

Sinds de Corona-maatregelen is de verkeersdrukte op de weg enorm afgenomen, waardoor er minder files staan en minder ongevallen en pechgevallen zijn. In vergelijking met een gemiddeld weekend is het echter wel drukker op de weg. Dus de spitsstroken worden wel bediend op de normale spitstijden. De wegverkeersleider achter de desk valt het op dat bij ongevallen de ernst erger is en dat rijbaanafsluitingen minder impact hebben op het verkeer, zoals de afsluiting van de N3 (werkzaamheden Wantijbrug). Dit veroorzaakt op dit moment weinig of geen files, waardoor er niet altijd een omleiding (S4a) wordt ingeschakeld.

Op de Verkeerscentrale probeert men ook de 1,5 m afstand van elkaar in stand te houden. Soms is dit lastig, omdat je wel in gesprek moet met collega’s. Echter doordat er weinig incidenten plaatsvinden die hinder opleveren is het contact met de andere verkeerscentrales wel aanzienlijk minder. Het onderlinge contact met de medecollega’s wordt wel gemist.

Bij RegioRegie kan er gewoon verder gewerkt worden aan de Meerjarenprogrammering (MJPA) en de overleggen met wegbeheerders over de voorziene hinder de komende jaren. Tevens worden acties t.b.v. ‘doorontwikkeling proces RegioRegie’ zoveel mogelijk uitgevoerd.

Bij het project Moving Traffic kunnen verkeerslichten of andere systemen alleen goed opnieuw ingesteld worden als er gemeten kan worden met normaal verkeer. Van dat normale verkeer is nu geen sprake. Daarom kan pas wanneer het normale verkeer weer op gang komt verder gegaan worden met het aanpakken van deze knelpunten. 

Het Keukenhofscenario is afgelopen maanden in overleg met de gemeenten en de Keukenhof verbeterd. Er is een blauwdruk voor gemaakt die de komende jaren inzetbaar is. Het scenario zal dit jaar niet ingezet worden omdat de Keukenhof niet opengaat, maar het scenario is klaar voor de opening volgend jaar.